Personalia

De emeritus pastoor J. Schoenmakers, priester in het bisdom Rotterdam, is tot erekapelaan van paus Johannes Paulus II benoemd. Aan de onderscheiding erekapelaan van de paus is de titel monseigneur verbonden. Schoenmakers (66) is sinds het vertrek van mgr. T. Muskens naar Breda waarnemend rector van het Nederlands College in Rome. Voordat hij in 1985 pastoor van de Nicolaasparochie in Zoetermeer werd, was Schoenmakers directeur van de pauselijke missiewerken in Nederland. Hij is tevens curator van de rooms-katholieke ontwikkelingsorganisatie Cebemo, het Centraal Missie Commissariaat en de priesteropleiding van het bisdom.