Personalia

Met ingang van 19 mei 1995 is H.C.J.L. Borghouts (52) aangewezen als directeur-generaal openbaar bestuur bij het ministerie van binnenlandse zaken. De secretaris-generaal, W.J. Kuijken, heeft hiertoe besloten om de continuïteit in het directoraat-generaal te waarborgen nu er een groot aantal wisselingen in de top van het directoraat-generaal heeft plaatsgehad. De huidige directeur-generaal openbaar bestuur, G.J. Jansen, wordt op 18 mei geïnstalleerd als voorzitter van het regionaal openbaar lichaam 'Knooppunt Arnhem-Nijmegen'. Daarnaast is per 1 april 1995 de plaatsvervangend directeur-generaal openbaar bestuur, dr. H.J.M. van Zon, directeur-generaal geworden bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Onlangs is J. Feijtel aangewezen als plaatsvervangend directeur-generaal.