Personalia

De SDU heeft de dr. L. de Jong-prijs voor contemporaine geschiedschrijving toegekend aan Kees Slager, Netty van Hoorn en Els Lamsdorp voor hun documentaire over de Watersnoodramp van 1953. Aan de prijs is een bedrag verbonden van ƒ 20.000. Een eervolle vermelding kregen Wim Wennekes voor zijn boek De aartsvaders, en Pauline Micheels voor haar publikatie over Muziek in de schaduw van het Derde Rijk.