Personalia

Oud-staatssecretaris van onderwijs prof.mr. M.J. Cohen is met ingang van 1 mei lid van de Raad van Toezicht van TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Het kabinet heeft hem daartoe voorgedragen bij de Kroon. Cohen is rector magnificus van de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Hij was van juli 1993 tot augustus vorig jaar namens de PvdA staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers. In juni zal Cohen ook deel gaan uitmaken van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.