'Keuze bij pensioenen kan wel iets uitgebreid'

Den Haag - De Verzekeringskamer maakt zich zorgen over de drang tot matiging van de premies door de pensioenfondsen. Dat kan leiden tot een te agressief beleggingsbeleid, gericht op korte-termijnrendementen met onevenredig grote beleggingsrisico's.

“Wij hebben er niets op tegen dat pensioenfondsen meer in aandelen beleggen, maar zij moeten liquide genoeg blijven om de pensioenen te betalen, ook als de beurs onderuit gaat”, aldus besuurslid drs A. Kool van de Kamer. Hij wijst vooral op het risico van het veelvuldig gebruik van financiële derivaten (opties op aandelen e.d.). “Bij gebrek aan een algemeen geaccepteerd model kunnen wij daar onvoldoende toezicht op uitoefenen”, aldus Kool.

“Al het handelen op het gebied van pensioenen en verzekeringen is gebaseerd op vertrouwen. Dat kreeg bij het publiek, ten opzichte van de omvang van de zaak, een daverende klap toen Vie d'Or onderuit ging. Een verzekeraar of pensioenfonds moet altijd aan zijn verplichtingen kunnen voldoen”, aldus voorzitter dr A.Vermaat van de Verzekeringskamer.

Daarom probeert de Kamer een garantiefonds - naar het voorbeeld van Engeland en Ierland - van de grond te krijgen. Bovendien moet er een uitgebreidere toetsing van de bestuurders van een maatschappij komen en er moeten heldere afspraken komen over de controle door accountants en actuarissen.