Eisen prestatiebeurs worden verzacht

DEN HAAG, 26 APRIL. De norm van de prestatiebeurs (het zogenaamde diplomamodel) zal worden verzacht. De drie regeringsfracties hebben vanochtend aangekondigd een amendent hiertoe in te dienen. Algemeen wordt aangenomen dat minister Ritzen van onderwijs zich bij het amendement zal neerleggen. De Tweede Kamer zou vanmiddag debatteren over de nieuwe studiefinanciering.

Met de wet wordt een bezuiniging bewerkt van ruim 1 miljard gulden per jaar vanaf 1998. Het amendement zal waarschijnlijk 35 miljoen gulden kosten.

De prestatiebeurs, die vanaf september voor alle eerstejaars moet gaan gelden en in de jaren daarna voor geleidelijk alle studenten in het hoger onderwijs, houdt in dat de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs eerst als lening worden verstrekt. Pas wanneer studenten in het eerste jaar tenminste vijftig procent van de studiepunten halen (later wordt dat 67 procent) en vervolgens binnen zes jaar na het begin van de studie hun diploma halen, wordt deze lening met terugwerkende kracht omgezet in een gift. De grens van zes jaar was hard: voor ziekte, zwangerschap of verblijf in het buitenland wilde Ritzen geen uitzondering maken. In het amendement dat de drie regeringspartijen vanmiddag zouden indienen, wordt echter bepaald dat het voor studenten mogelijk wordt om “de klok tenminste een jaar stil te zetten”, zoals VVD-Kamerlid M. de Vries het vanmorgen uitdrukte.

In ieder geval zal dit uitstel, waarin een student dus geen studiefinanciering ontvangt en ook niet ingeschreven mag staan bij een hogeschool of universiteit, om administratieve redenen alleen in blokken van 12 maanden kunnen worden verleend. Vanmorgen was nog niet duidelijk of de coalitiefracties ook in het amendement zullen opnemen dat er vaker dan eenmaal van dit uitstel gebruik kan worden gemaakt. De leeftijdsgrens van 27 jaar zal in ieder geval gelden, zo zei vanmorgen het PvdA-Kamerlid R. van der Ploeg. Van der Ploeg wilde aanvankelijk een algehele verlenging van de termijn van zes tot zeven jaar, maar zag daarvan af omdat dit een te groot gat in de begroting van Ritzen zou slaan.