Controle paspoort op Schiphol nog tot '97 van kracht

DEN HAAG, 26 APRIL. Op Schiphol zal ondanks het Verdrag van Schengen, dat op 26 maart van kracht is geworden, nog tot 1997 paspoortcontrole plaatshebben. Pas dan heeft de luchthaven de verbouwing voor de scheiding van Schengen- en niet-Schengen-reizigers helemaal gereed. In het Verdrag van Schengen zijn de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Portugal overeengekomen hun onderlinge grenscontroles op te heffen.

De staatssecretarissen Schmitz (justitie) en Patijn (buitenlandse zaken) meldden gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat de verbouwing van de D-pier op Schiphol pas in januari 1997 gereed zal zijn en dat voor de G-pier, waar volgens de luchthaven geen fysieke scheiding mogelijk is, nog naar een oplossing wordt gezocht.In de brief staat ook dat het fraudegevoelige magneetpasje waarmee Schengen-reizigers op Schiphol nu van niet-Schengen-reizigers worden gescheiden, wordt afgeschaft. Vanaf 1 mei worden op de luchthaven weer paspoortcontroles uitgevoerd en kan van intra-Schengen-reizigers die op Schiphol overstappen aan de gate op grond van de Wet op het vreemdelingentoezicht om een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Volgens de Kamerleden Van Oven (PVDA), De Graaf (D66), De Hoop Scheffer (CDA) en Weisglas (VVD) is steeds gezegd dat de verbouwing van de luchthaven al in december helemaal klaar zou zijn. De woordvoerder van Schiphol zei vanmorgen dat de luchthaven in februari 1994 al bekend heeft gemaakt dat de investering voor de D-pier een jaar zou worden uitgesteld en pas begin 1997 gereed zou komen. Volgens de woordvoerder is dit ook met de zes andere Schengen-landen, die ermee instemden dat Schiphol als tussenoplossing het magneetkaartensysteem zou invoeren, besproken.

De Kamerleden Van Oven, De Graaf en De Hoop Scheffer zijn ontevreden over de manier waarop Schmitz en Patijn het probleem op Schiphol willen oplossen. De PvdA-fractie wil dat de grenscontrole wordt ingevoerd op basis van artikel 2 in het Schengen-verdrag waarin staat dat in uitzonderlijke gevallen persoonscontrole kan worden toegepast. Van Oven zegt te begrijpen dat het “nogal een stap” is voor de Nederlandse regering om na een paar weken al een beroep te doen op de nood-clausule in het verdrag, maar vindt de huidige regeling waarbij Schengen-passagiers aan de gate hun instapkaart moeten laten zien en zich dan mogelijk alsnog moeten identificeren met een paspoort op grond van de wet vreemdelingentoezicht, te ingewikkeld. “Dan kun je beter gewone paspoortcontrole invoeren”, aldus Van Oven. De Kamerfractie van D66 wil dat een onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken op Schiphol. Het Kamerlid Weisglas verklaarde dat hij de brief van Schmitz en Patijn zo ingewikkeld vond dat hij niet wilde reageren voor hij overleg had gevoerd met zijn fractie.