Beschikking hof Amsterdam; Alleenstaande ouder mag kind adopteren

AMSTERDAM, 26 APRIL. Het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren bepaald dat de alleenstaande moeder en schrijfster H. Stamperius het meisje waar zij reeds zeven jaar voor zorgt mag adopteren. Volgens de wet komen alleen echtparen in aanmerking voor adoptie.

Met de beschikking van het hof lijkt de weg vrijgemaakt voor adoptie door ongehuwden en alleenstaanden.

In een eerste reactie zegt Stamperius trots te zijn. “Het is echt fantastisch dat je iets kunt veranderen.” In de beschikking wees het hof de adoptie toe omdat “ook vele ongehuwde ouders en pleegouders, al dan niet alleenstaand, een zorgzaam en stabiel opvoedingsklimaat bieden aan kinderen die onder hun hoede staan”.

Het meisje werd zeven jaar geleden in Brazilië geboren. Stamperius, die daar op dat moment was, nam vanaf de geboorte de verzorging op zich omdat de natuurlijke moeder daartoe niet in staat was. Het stond voor haar van meet af aan vast dat zij het meisje wilde adopteren, wat haar door de autoriteiten ter plekke werd toegestaan. Vervolgens diende Stamperius in Nederland een adoptieverzoek in, maar dat werd door de Amsterdamse rechtbank, met een beroep op het Burgerlijk Wetboek, niet ontvankelijk verklaard. Daarop ging zij in hoger beroep.

Het hof heeft zich in zijn afweging laten leiden door het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Volgens het hof is de Nederlandse wetgeving in strijd met dit verdrag waarin wordt gesteld dat iedereen, ook adoptief-kinderen, recht heeft op een gezinsleven.

De Amsterdamse hoogleraar privaatrecht mr. J. Doek noemt de beschikking van het hof nog geen doorbraak. Volgens hem is de conclusie voorbarig dat gisteren de weg is vrijgemaakt voor adoptie door alleenstaanden. Hij wijst er op dat de Raad voor de Kinderbescherming in cassatie zou kunnen gaan bij de Hoge Raad. Die zou mogelijk de beschikking van het hof kunnen vernietigen. Ook kan de procureur-generaal bij de Hoge Raad in cassatie gaan 'in belang der wet'. “Ik zou pas van een doorbraak willen spreken wanneer de Hoge Raad de beschikking sanctioneert. Wanneer niemand in cassatie gaat en dus de Hoge Raad niets zegt dan zullen alleenstaanden zeker de weg naar de rechtbank weten te vinden, althans in de regio Amsterdam. Bij afwijzing van hun adoptieverzoek zullen zij, gesteund door de beschikking van gisteren, zeker in hoger beroep gaan.”

Staatssecretaris Schmitz (justitie) komt nog voor de zomer met een notitie waarin wordt ingegaan op familierechtelijke betrekkingen en ook aandacht wordt besteed aan éénouder adoptie.