Amsterdam stelt eisen aan stadsprovincie

AMSTERDAM, 26 APRIL. Amsterdam gaat niet akkoord met de instelling van de stadsprovincie als een aantal “essentiële zaken” niet beter wordt geregeld. Dit concluderen burgemeester en wethouders in een 'tussenbalans' van de onderhandelingen met het Rijk en de fusiepartners in de provincie, verenigd in het ROA.

Vanochtend gaf wethouder Ter Horst een overzicht van de zaken die voor de hoofdstad essentieel zijn voor deelname en die in het voorontwerp op de lex specialis voor de stadsprovincie niet worden gehonoreerd. In tegenstelling tot wat Amsterdam wenst, wil staatssecretaris Van der Vondervoort (binnenlandse zaken) de provincie geen zeggenschap geven over Schiphol en de Zeehavens. Ook wijst zij het ROA-voorstel af om de provincie de bevoegdheid te geven bepaalde projecten als 'provinciaal project' te bestempelen. Dat maakt “in de visie van het kabinet een te grote inbreuk op de gemeentelijke autonomie”, aldus het college van B en W. De staatssecretaris is volgens Ter Horst wel van mening dat er zoiets als een 'provinciaal project' moet komen, alleen weet ze nog niet in welke vorm.

Zo zijn er nog vijf andere 'essentiële zaken' die het Rijk tot tevredenheid van Amsterdam en de overige partners zou moeten regelen, aldus wethouder Ter Horst. Zij liet vanmorgen weten dat zij er “alle vertrouwen” in heeft dat de essentiële punten “op bevredigende wijze” zullen worden behandeld in de definitieve wet. “Kenmerkend voor het overleg dat nog wordt gevoerd, is dat we eruit willen komen”, zo verklaarde zij haar optimisme.

Het college is tot zijn oordeel over deze tussenbalans gekomen, om de bevolking te laten weten hoe het met de onderhandelingen over de stadsprovincie staat. Op 17 mei wordt in Amsterdam een referendum gehouden over de vraag of de stad zichzelf moet opsplitsen en met de buurgemeenten moet fuseren. De definitieve wetstekst zal tegen die tijd nog niet klaar zijn. Volgens een enquête die Radio Noord-Holland vandaag heeft gepresenteerd, is 40 procent van de Amsterdammers tegen de stadsprovincie en dertig procent voor.