Afgewezen asielzoekers in Ter Apel

DEN HAAG, 26 APRIL. Het nieuwe centrum voor moeilijk uitzetbare asielzoekers, het voormalig Navo-depot in Ter Apel, zal bestaan uit een speciaal Huis van Bewaring (288 plaatsen) en een asielzoekerscentrum (300 plaatsen).

Dat heeft staatssecretaris Schmitz (justitie) de Tweede Kamer laten weten. Het centrum is bestemd voor asielzoekers zonder geldige reis- of identiteitspapieren. Deze beletten nu nog de doorstroming in de gewone opvang. Schmitz gaat ervanuit dat de gemiddelde verblijfsduur in Ter Apel ongeveer drie maanden zal bedragen.

Eerder bestond onduidelijkheid over de juridische basis van een speciaal Huis van Bewaring voor moeilijk uitzetbare, uitgeprocedeerde asielzoekers. Besloten is nu, zo schrijft Schmitz aan de Tweede Kamer, om hiervoor artikel 26 van de Vreemdelingenwet te gebruiken. Het gaat daarbij om verstoring van de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid. Moeilijk uitzetbare asielzoekers op wie dit artikel niet van toepassing is, zullen worden ondergebracht in het asielzoekerscentrum van Ter Apel. In het Huis van Bewaring zullen, aldus Schmitz, dezelfde wettelijke regels van toepassing zijn als in reguliere Huizen van Bewaring. Dat betekent onder meer recht op luchten, bezoek, arbeid en recreatie.

In het nieuwe centrum in Ter Apel komt een speciale 'verwijderingseenheid' van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze zal onder meer contact onderhouden met buitenlandse vertegenwoordigingen om de identiteit van de asielzoeker vast te stellen en vervangende reispapieren te krijgen. Nu weigeren landen als Marokko, Algerije en Somalië nog vaak om hun uitgeprocedeerde burgers terug te nemen, als zij geen identiteitspapieren hebben. De 'verwijderingseenheid' zal samenwerken met de lokale politie en de Koninklijke Marechaussee.