Windscherm voor beschut fietsen

HOUTEN, 25 APRIL. Het fietspad langs de uitvalsweg van Houten naar Utrecht en Nieuwegein wordt over een lengte van 350 meter voorzien van een doorzichtig windscherm. Het moet beschutting bieden aan fietsers tijdens hun klim van het viaduct over de A-27 (Hilversum-Breda) zonder het uitzicht te ontnemen.

Het experiment met 'beschut fietsen' is een initiatief van Rijkswaterstaat. Afhankelijk van de resultaten zullen ook elders in het land zulke schermen verrijzen. Langs fietspaden worden nu vaak struiken aangelegd als windkering, maar dat gaat vaak ten koste van de veiligheid.

In de eerste plannen was sprake van een overkapping en een kilometers lang windscherm, maar daar is om praktische redenen vanaf gezien. Een overkapping is overbodig, omdat het in Nederland slechts zes tot zeven procent van de tijd regent. Bovendien kost de huidige voorziening al bijna 500.000 gulden. In het hekwerk zijn doorzichtige lichtblauwe stroken kunststof gevlochten, naar een ontwerp van de Groningse kunstenaar Peer Holthuizen. Dat moest met de hand gebeuren.

Om ongewenste windturbulentie te voorkomen bevat het scherm gaten. Op basis van proeven in een windtunnel en met windkanonnen op vliegveld Ypenburg wordt geschat dat de windkracht met zestig tot zeventig procent zal verminderen. Het scherm staat haaks op het zuidwesten, de meest voorkomende windrichting, en moet vooral het woon-werk-fiets-verkeer tussen Houten, Nieuwegein en Utrecht veraangenamen.