Suiker Unie en Deli Universal samen in specerijenhandel

De coöperatie Suiker Unie, Breda, en Deli Universal, Rotterdam, hebben een intentieverklaring getekend voor een volledige fusie van hun activiteiten in specerijen. Het is de bedoeling dat de specerijenbedrijven van beide bedrijven in een joint-venture worden gebundeld. Partijen zullen als gelijkwaardige partners samenwerken in de gezamenlijke onderneming, waarin Suiker Unie een meerderheidsbelang krijgt. In de nieuw gevormde combinatie komen 300 mensen te werken. Op termijn is niet uitgesloten dat vestigingen worden samengevoegd en dat arbeidsplaatsen verloren gaan. Hoeveel banen er verdwijnen, zal later dit jaar wellicht duidelijk zijn. De specerijen-venture zal dit jaar een omzet behalen van 140 miljoen gulden. Ongeveer zestig procent daarvan is afkomstig van Suiker Unie.

Suiker Unie (totaal 4.000 werknemers, jaaromzet 2 miljard gulden) is in 1966 ontstaan als gevolg van de fusie van de coöperatieve suikerfabrieken in Nederland. De afgelopen jaren heeft het zich in het agro-industriële vlak verder ontwikkeld met activiteiten in de produktie van zaaizaden en van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie (suiker, groente- en fruitprodukten en specerijen, kruiden en sauzen). De in de gezamenlijke dochter in te brengen specerijenactiviteiten betreffen Kuijpers van den Boom (Puttershoek), Degens (Vlaardingen) en Wijko uit Nijkerk, verkoper van sauzen en specerijen. In België is Suiker Unie eigenaar van het bedrijf Specico.

Deli Universal uit Rotterdam is het resultaat van een fusie in 1986 van Deli Maatschappij - dat haar wortels heeft in Sumatra (Deli) waar het in 1869 activiteiten in cultures in tabak aanving - en het Amerikaanse Universal Leaf Tobacco Company uit Richmond (Virginia). Deli Universal, waarvan houdstermaatschappij Universal Corporation is genoteerd aan de New York Stock Exchange, heeft een jaaromzet van 3 miljard dollar (4,6 miljard gulden) en telt totaal 2.000 werknemers. Deli Universal controleert Jadico Specerijen, Van Dorp (Amersfoort) en Noordam. Noordam is in België volgens eigen zeggen de grootste verkoper van kruiden, specerijen en sauzen aan de slagerijsector en het grootwinkelbedrijf.