Snuffelstage op kazerne garantie voor een baan

LEEUWARDEN, 25 APRIL. De christelijk school voor beroepsonderwijs De Friese Poort gaat leerlingen met Mavo en VBO opleiden voor een baan bij de Koninklijke Landmacht. De school biedt de leerlingen een programma dat de garantie geeft op een baan.

In het baneninformatiecentrum van de Landmacht in Leeuwarden ondertekende brigade-generaal W.H. Zoomers hiertoe gisteren een overeenkomst met directeur A.J. Alkema van de Friese Poort (7.000 leerlingen). Het betreft hier volgens beide instellingen een unieke samenwerking: de afdeling Oriëntatie & Schakelen van de Friese beroepsopleiding gaat scholieren die een baan bij het beroepsleger willen, maar nog niet aan de selectie-eisen voldoen, hiertoe opleiden. Ook leerlingen die twijfelen of ze het leger in willen, kunnen de zogeheten schakelklas volgen.

Binnen de 23 lesuren is vier uur ingeruimd voor oriëntatie op de baan van hun keuze bij de Landmacht. Zo is er een snuffelstage in een kazerne, kunnen leerlingen op survivaltraining of 'militair kamperen', waarbij ze enkele dagen in het bos doorbrengen en militaire basisvaardigheden aanleren. Ook geven beroepsmilitairen 'landmachtvakken' waarin kennis over onder meer tuchtrecht, rangen en standen en VN-taken op het programma staan. “Op die manier maken ze kennis met het boeiende bedrijf dat de Landmacht is”, aldus Zoomers.

Eenderde van het aantal lesuren bestaat uit sport en spel. Veder staan Nederlands, wiskunde, informatica en Engels op het lesrooster, overigens standaardprogramma's van de schakelafdeling. De leerlingen (die zestien jaar moeten zijn en een afgeronde of gedeeltelijke mavo of VBO-opleiding moeten hebben) worden gekeurd door de Landmacht. Ze moeten onder meer een medische- en psychologische test ondergaan. Aan het eind van het jaar of half jaar (al naar gelang de snelheid waarmee ze de modules volgen) krijgen ze een getuigschrift, waarmee ze direct geplaatst kunnen worden binnen het beroepsleger, waar ze in elk geval 2,5 jaar aan het werk kunnen als kok, monteur, chauffeur, administratief medewerkster of verpleegkundige. “Want we zoeken niet alleen zandhappers of Tour of Duty-figuren”, aldus luitenant T. Wijnsma, initiatiefnemer van het plan.

Leerlingen die na de opleiding toch afzien van de Landmacht, kunnen met het certificaat terecht bij andere opleidingen. De Landmacht hoopt met de schakelcursus meer jonge scholieren te interesseren voor het leger-nieuwe stijl. Defensie moet, nu de dienstplicht volgend jaar wordt afgeschaft, een kleiner flexibel beroepsleger formeren. Daarvoor moeten dit jaar 5.500 mensen geworven worden, een aantal wat overigens niet wordt gehaald, zegt Zoomers. Defensie stelt dit jaar vijfduizend nieuwe beroepsmilitairen aan. “We moeten alle registers opentrekken”, aldus de brigade-generaal, die daarom blij is met het Leeuwarder plan, dat moet leiden tot meer instroom. De Friese banenwinkel haalt de “target” (aantal sollicitanten) dit jaar ruimschoots. Inmiddels hebben vierhonderd Friese scholieren in ruim een half jaar een baan gekregen bij de Landmacht, terwijl er voor een heel jaar zeshonderd nodig zijn. In september beginnen de eerste twee schakelklassen met in totaal 48 scholieren. Als de werving via de schakelklas een succes is, zal die landelijk worden ingevoerd, aldus Zoomers.

    • Karin de Mik