SNS Groep ziet winst stijgen met 28 procent

DEN BOSCH, 25 APRIL. Bank- en verzekeraar SNS Groep (onder meer SNS Bank en NOG Verzekeringen) heeft haar winst vorig jaar met 28 procent zien stijgen tot 104,8 miljoen gulden. Zowel de bancaire als de levensverzekeringsactiviteiten leverden een bijdrage aan de winstverbetering. Het schadebedrijf draaide in 1994 nog met verlies. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt is volgens de directie in het lopende boekjaar een resultaat haalbaar dat gelijk is aan dat van 1994. Dat heeft SNS Groep vanmorgen bekendgemaakt.

Als gevolg van de fusie met NOG Verzekeringen was 1994 het eerste jaar voor de SNS Groep als zogeheten 'all finance concern'. De samenwerking heeft geleid tot een sterke groei op het terrein van het bedrijfssparen (170.000 nieuwe rekeningen in 1994) en de verkoop van lijfrente- en koopsompolissen. Voor het derde achtereenvolgende jaar bereikte het aantal afgesloten - de zogeheten produktie van - hypotheken een recordhoogte: 3,2 miljard. Hiervan maakten spaarhypotheken het grootste deel uit. De beleggingsfondsen kregen 42 procent meer vermogen onder beheer, ofwel in totaal 574 miljoen gulden.

Het totale bedrijfsresultaat (voor belastingen) steeg van 110,1 naar 133,7 miljoen gulden. Bij SNS Bank verbeterde het resultaat van 100 naar 121 miljoen gulden. De uitkomsten in het verzekeringsbedrijf zijn op te splitsen in het leven- en het schadebedrijf. Bij deze laatste activiteit bleef het resulaat onveranderd 2 miljoen negatief. Het levensbedrijf verhoogde het resultaat van 12 tot 15 miljoen gulden.

De totale baten van het bankbedrijf bedroegen vorig jaar 588 miljoen gulden tegen 524 miljoen gulden in het voorafgaande jaar. De rentebaten stegen van 451 naar 457 miljoen gulden, de provisie-inkomsten van 54 naar 63 miljoen gulden en de overige baten (resultaat uit transacties en effecten) van 19 naar 28 miljoen gulden. Dochter Boeken Discount Brokers wist in 1994 een belangrijke, niet nader gekwantificeerde, omzetstijging te realiseren.

NOG Verzekeringen boekte een omzet van 466 miljoen gulden. Dat is ruim 11 procent meer dan in 1993. Het premie-inkomen levensverzekering steeg van 209 tot 227 miljoen gulden; dat van schadeverzekering van 85 tot 96 miljoen gulden.

Het rendement op het eigen vermogen kwam uit op 8 procent, tegen 6,5 procent het voorgaande jaar. Het balanstotaal van de SNS Groep steeg van 24 naar 25,8 miljard gulden. Het aantal kantoren daalde van 332 tot 323. Het aantal agentschappen bleef stabiel en de hoeveelheid geldautomaten groeide van 257 tot 283. Het aantal werknemers in volledige mensjaren nam met 16 toe tot 2.784.