Rouwvanen bij Philips Terneuzen

TERNEUZEN, 25 APRIL. Voorbeeldig als de meeste Philipswerknemers zijn hebben ook die van de vestiging van de divisie Lighting in Terneuzen hun gemoed opgekropt binnen de fabrieksmuren. Daar hangen op de afdelingen rouwvanen en protestspreuken als 'Philips invents for' met een vraagteken. Sinds op 6 april een regionaal dagblad bekend maakte dat er voor de vestiging snode plannen bestaan, die erop zouden neer komen dat meer dan de helft van de 650 arbeidsplaatsen verloren gaan, is de Zeeuwsvlaamse 'hoofdstad' het decor van één groot schimmenspel, omdat pas eind deze week bekend wordt wat de multinational precies in zijn schild voert.

Toen vorige week in het plaatselijke Churchill Hotel verontrusten bijeenkwamen, was de zaal te klein om de meer dan 400 aanwezigen te herbergen. Niet alleen personeel en familie, maar ook andere Terneuzenaren onder wie de winkeliers, voor wie aanzienlijke derving aan inkomsten in het verschiet ligt, waren nadrukkelijk aanwezig. Plantmanager J. van der Ster sprak hen toe: “Alle speculaties”, zei hij cryptisch, “hebben enige grond. We moeten ingrijpen nu het nog kan. Terneuzen is een kwestbare plant”.

De plannen lekten uit toen bleek dat Philips het Hoofddorpse bureau Business Creation Europe BV in de arm had genomen om te proberen gegadigden te vinden voor wat werd genoemd de overneming van de kernactiviteiten. Dat leidde tot speculaties over gehele of gedeeltelijke sluiting. In de uitgelekte mailing van BCE naar mogelijke gegadigden stond dat getracht zal worden een aantal van de te verdwijnen arbeidsplaatsen te vervangen door andere, waarbij niet slechts aan Philips wordt gedacht.

De Philipsvestiging in Terneuzen is qua aantal werknemers op twee na het grootste bedrijf in het gebied rond het kanaal Gent-Terneuzen. Voorop loopt nog altijd Dow Chemical met 2.600 arbeidsplaatsen, dat in de afgelopen jaren ook al een flinke veer moest laten.

Philips kwam in Terneuzen terecht in 1963 met hulp van door het rijk verstrekte vestigingssubsidies. In het midden van de jaren zeventig steeg het aantal werknemers van 700 naar 1.100. Er werden naast fietslampjes, TL-buizen en TL-starters ook flitslampjes voor fototoestellen gemaakt, totdat die in onbruik raakten. Toen werd er - aanvankelijk zeer moeizaam - overgeschakeld op de produktie van spaarlampen, maar daarmee begon ook de uitkleedoperatie. Door automatisering en het overbrengen van een deel van de overwegend handmatige produktie naar Polen enige jaren geleden, slonk het aantal arbeidsplaatsen aanzienlijk.

Direct na het bekend worden van het nieuws werd het werk gedurende een dag neergelegd en verschenen aan de hekken spandoeken. Nu vinden er op gezette tijden werkonderbrekingen plaats om de situatie te bespreken.

Philips zou met name afwillen van de spaarlampenproduktie. “In de ondernemingsraad waren we er al langer van op de hoogte dat er met dit produktie-onderdeel iets te gebeuren stond. Er is moordende concurrentie gekomen van onder meer General Electric en Chinese bedrijven, maar de manier waarop het nu naar buiten is gekomen, is niet zo netjes”. Burgemeester drs. R.C.E. Barbé van Terneuzen: “Mochten de plannen doorgaan dan betekent dat een geweldige klap voor de werkgelegenheid. Doordat er bij Dow al een afslankingsoperatie heeft plaatsgevonden zitten we al met een moeilijke arbeidsmarkt”. 'Amateuristisch' noemt Barbé het uitlekken van de BCE-mailing.

Morgen wordt achter gesloten deuren de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken vertrouwelijk door de bedrijfsleiding ingelicht. Mr. J. de Jong, chef van de dienst economische zaken van de gemeente: “Als gemeente hebben we geen andere middelen dan alleen onze overtuigingskracht om het bedrijf voor onze stad te behouden, dus we staan betrekkelijk machteloos. Philips is belangrijk voor Terneuzen. Het bedrijf staat middenin de gemeenschap”.

    • Max Paumen