ONTSLAGEN

Bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) verdwijnen per 1 september als gevolg van een bezuinigingsoperatie 117 full-timebanen. Daarmee verliezen 195 van de 1.050 medewerkers hun baan. Er zullen ongeveer 125 gedwongen ontslagen vallen, voornamelijk bij de lerarenopleiding en de sector economie, techniek en management. De NHL moet 13 miljoen gulden bezuinigen als gevolg van verminderde subsidie en in mindere mate door dalende studentenaantallen.