Nederland: verdrag ter bescherming bossen

DEN HAAG, 25 APRIL. Nederland wil dat er een Bossenverdrag komt, dat alle bosvoorraden in de wereld beschermt en niet alleen de tropische regenwouden. De ministers De Boer (Milieu), Van Aartsen (Natuurbeheer) en Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) zullen zich hiervoor deze week sterk maken tijdens de slotvergadering van de VN-Commissie voor duurzame ontwikkeling in New York. Het tegengaan van de ontbossing staat als één van de belangrijkste onderwerpen op de agenda.

Nederland staat op het standpunt dat een Bossenverdrag een bijdrage kan leveren aan een betere regulering van de houthandel. Het onderscheid tussen tropisch hardhout en hout uit bij voorbeeld Noord-Europa of Canada zou moeten vervallen. Ook moet een speciaal team binnen een termijn van twee jaar onderzoeken hoe via juridische weg grootschalige aantasting van de bossen kan worden tegengegaan.

Een ander belangrijk onderwerp tijdens de conferentie is het op de hele wereld stimuleren van duurzaam consumptiegedrag. De bedoeling is om op dit terrein zo concreet mogelijke afspraken te maken, bij voorbeeld over scherpere eisen aan duurzaam bouwen en over de invoering van heffingen op vliegtuigbrandstof en op vliegtickets.

De vergadering in New York is de derde van de Commissie voor duurzame ontwikkeling, die is ingesteld tijdens de grote milieu-conferentie in Rio de Janeiro (1992). Daar werd vastgesteld dat bossen van belang zijn als economisch goed, maar dat dit alleen op “duurzame” wijze geëxploiteerd worden, zonder dat de totale hoeveelheid bos wordt bedreigd.

In januari 1994 bereikten 49 landen die hout importeren en exporteren na achttien maanden onderhandelen in Genève een ontwerp-overeenkomst: het International Tropical Timber Agreement (ITTA). Vanaf het jaar 2000 zou uitsluitend tropisch hardhout worden gekapt uit bossen die weer worden aangeplant. De westerse landen bleken echter niet bereid harde garanties te geven dat voor de eigen bossen soortgelijke maatstaven werden aangelegd. De landen van de Europese Unie, Canada en de Verenigde Staten wilden in een apart slotdocument slechts toezeggen 'te streven' naar duurzaam beheer van de eigen bossen.