Minister Melkert voelt niets voor inschakelen van Polen; Werkloze krijgt 600 gulden extra voor asperges steken

DEN HAAG, 25 APRIL. Minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) wil uitkeringsgerechtigden een premie van 600 gulden per maand geven als ze asperges gaan steken. Dit zei de minister gisterenavond na afloop van een overleg met vertegenwoordigers van Brabantse en Limburgse tuinders.

Minister Melkert gaf in het overleg te kennen dat hij voorlopig geen werkvergunning wil geven aan aspergestekers van buiten de Europese Unie, zolang er nog veel werklozen zijn die het werk zouden kunnen verrichten. Als hiervoor in aanmerking komende uitkeringsgerechtigden weigeren het werk te aanvaarden, moet op hun uitkering worden gekort, vindt Melkert. Hij noemde deze maatregel “noodzakelijk”. “Acht tot twaalf weken asperges steken is beter dan thuis zitten met een uitkering”, aldus de PvdA-minister.

Minister Melkert stuurt op korte termijn een brief naar de sociale diensten waarin hij stelt dat ze alles in het werk moeten stellen om mensen met een bijstandsuitkering te bewegen werk te aanvaarden. De vertegenwoordigers van de tuinders twijfelen aan het nut van zo'n brief. Door het goede weer zijn de asperges snel rijp, zeggen zij. Van de 8000 à 9000 vacatures worden de meesten door familie, buren en kennissen opgevuld. Volgens de tuinders hebben ze op dit moment behoefte aan ongeveer duizend aspergestekers.

“Als we geen Polen mogen aannemen gaat de oogst naar de knoppen”, aldus A. Latijnhouwers van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Hij benadrukte dat al drie à vier jaar dezelfde discussie gevoerd wordt. Uitkeringsgerechtigden zijn naar zijn zeggen onvoldoende gemotiveerd voor het werk, terwijl de Polen in rijen voor de deur staan om het werk te verrichten.

De brief van Melkert zal volgens de boerenbonden “weinig zoden aan de dijk zetten”. De vertegenwoordigers van de asperge-kwekers onderstrepen dat ze al sinds augustus vorig jaar bezig zijn in Nederland en binnen de Europese Unie voldoende gemotiveerde aspergestekers te werven. Dit is onvoldoende gelukt. Samenwerking met de plaatselijke arbeidsbureaus levert maximaal vierhonderd werkwilligen op. Nog eens honderd mensen kunnen via een Iers uitzendbureau aan de slag. Voor de resterende vacatures moet op korte termijn een oplossing worden gevonden. De boerenbonden in Brabant en Limburg vrezen dat de asperge-oogst niet op tijd kan worden binnengehaald als minister Melkert blijft weigeren Polen een tewerkstellingsvergunning te geven. Als deze situatie zich voordoet, zullen de telers via een kort geding hun recht proberen te halen.

Sinds de decentralisatie van de bijstandwet mogen gemeenten zelf bepalen welk bedrag iemand met een bijstanduitkering mag bijverdienen. Voor de decentralisatie gold een bedrag van 250 gulden per maand.