Le Pen dreigt met steun aan Jospin

PARIJS, 25 APRIL. De leider van het extreem-rechtse Front National, Jean-Marie Le Pen, dreigt zijn steun te geven aan Lionel Jospin, de socialistische kandidaat voor het presidentschap van Frankrijk. Le Pen exploiteert zijn record-resultaat in de eerste ronde van de verkiezingen door links en rechts verwarring te zaaien. Jospin en zijn medestanders negeren zijn opmerkingen voorlopig. De FN-voorman noemde de socialist “een alleszins respectabele kandidaat”. Dat compliment klinkt weinig zuiver uit de mond van een man die door de politieke hoofdstromingen in Frankrijk zelf niet als respectabel wordt beschouwd wegens zijn vreemdelingenhaat.

Le Pen weet dat de vijftien procent van de Franse kiezers die hem zondag hun stem gaven desondanks een essentieel contingent vormen. Noch Jospin, noch zijn gaullistische opponent Jacques Chirac kan dat blok versmaden. Van Le Pen is bekend dat hij een verklaard vijand is van Chirac, maar uit enquêtes blijkt dat de helft van de Le Pen-kiezers geneigd zijn in de beslissende tweede ronde (7 mei) op Chirac te stemmen.

Door nu Jospin een beter alternatief te noemen tracht Le Pen Chirac tot concessies te dwingen. Le Pens achterliggende motief met zijn chaos-campagne is groei van de eigen achterban. De gemeenteraadsverkiezingen die in juni worden gehouden, bieden hem een ideale kans zijn succes uit te bouwen. Hoe meer Le Pen nu op het nationale toneel schittert, hoe meer hij plaatselijk hoopt te oogsten.

Bij de socialisten is de vorming van een eventuele regering ineens actueel geworden. Een naaste medestander noemde gisteren als goede mogelijkheid een premierschap van Jacques Delors, de oud-voorzitter van de Europese Commissie die in het najaar hoog in de peilingen stond toen hij een presidentskandidatuur overwoog. Delors zelf noemde deze gedachte vanmorgen op de radio irreëel, maar er zouden nog genoeg andere waardevolle taken voor hem weggelegd zijn.

Chirac heeft Balladur telefonisch bedankt voor de onvoorwaardelijke steun die de premier en ex-kandidaat zondagavond toezegde aan de enige overblijvende kandidaat van rechts. Maar de voorbereiding van twee weken gemeenschappelijke campagne verloopt nog stroef.