Komrij en Nijhoff (2)

Gerrit Komrij bespreekt het gedicht 'Impasse' van Martinus Nijhoff en drukt de tekst af met de slotwoorden: “ik weet het niet”. Hij vermeldt dat er van dit gedicht ook een versie bestaat met als laatste woorden: “een nieuw bruiloftslied”. Zijn betoog is dat deze laatste variant om verschillende redenen de voorkeur verdient. Hij besluit met de triomfantelijke opmerking: “Heb ik niet mooi een gedicht gered?”

Helaas mogen we de eer van deze redding niet aan Komrij gunnen; zij komt toe aan Martinus Nijhoff zelf. Met de slotwoorden “ik weet het niet” is het gedicht 'Impasse' opgenomen in Nijhoffs bundel Nieuwe Gedichten (1934 of 1935). Maar met de slotwoorden “een nieuw bruiloftslied” komt het (zonder titel) voor in de cyclus 'Voor dag en dauw', die Nijhoff in 1936 publiceerde. Aan deze cyclus gaat een open brief van de dichter aan Huizinga vooraf en daarin licht hij toe, dat dit gedicht gaat over “twee oudere echtgenoten, die op andere basis, gelijk dat heet, beginnen”. Dit valt helemaal samen met de interpretatie die Gerrit Komrij aan deze versie wil geven.

    • N. Smulders