Genade voor Euro-rebellen

LONDEN, 25 APRIL. Tien dagen voor de lokale verkiezingen in Wales en Engeland heeft de Britse premier Major gisteren een knieval gedaan om de eenheid in zijn geplaagde regeringspartij te herstellen.

Acht Conservatieve parlementsleden die eind november uit de fractie waren gezet, heeft hij in genade weer opgenomen. Een negende parlementslid dat uit solidariteit met zijn acht collega's zelf was opgestapt, werd eveneens vriendelijk verzocht zich weer bij de fractie te voegen. Zeven van de negen hebben het aanbod vanmorgen in dank aanvaard; twee beraden zich nog.

De Euro-rebellen waren feitelijk partijloos sinds ze zich vijf maanden geleden tegen het voorstel van de regering keerden om de Britse bijdrage aan de Europese Unie te verhogen. Ze namen kort daarop wraak door de oppositie te steunen bij het torpederen van een BTW-verhoging. Door hun verbanning raakte de regering haar meerderheid in het Lagerhuis kwijt.

Aanvankelijk nam Major een onverzoenlijke houding aan tegenover de Euro-rebellen. Hij liet weten dat ze hun loyaliteit maar eerst eens door hun stemgedrag moesten laten blijken voordat er voor hen weer plaats was in de Conservatieve fractie. Eerder deze maand gaf hij ze nog de schuld van de verpletterende nederlaag die de Tories bij de lokale verkiezingen in Schotland leden.

Die houding van de bovenmeester die zijn opstandige pupillen tot de orde maant, heeft haar uitwerking op de dissidenten volledig gemist. Bij binnenlandse aangelegenheden steunden ze consequent de regering maar als het om Europa ging - of het nou visserijrechten betrof of fraudebestrijding in de Europese Unie - bleven ze het kabinet voor de voeten lopen. Ze publiceerden ook een eigen manifest waarin ze aandrongen op het laten vieren van de knellende banden met Brussel.

De verbanning heeft de Euro-rebellen meer invloed, publiciteit en bewegingsvrijheid bezorgd dan zij binnen de fractie ooit zouden hebben gehad. De strafmaatregel tegen de dissidenten wordt door grote delen van de Conservatieve partij dan ook beschouwd als taktische blunder, die het toch al aangevreten imago van de Tories nog verder heeft aangetast. Conservatieve kandidaten voor de lokale verkiezingen kregen tijdens hun campagne steeds vaker te horen dat eerst binnen de partij maar eens orde op zaken moest worden gesteld. Dat gemor van de kiezers heeft Major tot zijn verzoeningsgebaar genoopt.

Vice-partijleider van Labour, John Prescott, sprak gisteravond smalend over “een pathetische aftocht van een zwakke premier die toegeeft aan een groep die hem minacht”. De Liberaal Democraat Charles Kennedy zei dat de premier de “ultieme straf” aan de Euro-rebellen had uitgedeeld door “hen weer aan boord van het zinkend schip te nemen”.