'Geen sollicitatieplicht voor werklozen zonder enig uitzicht op werk'

DEN HAAG, 25 APRIL. Mensen die langdurig een uitkering ontvangen en geen enkel uitzicht hebben op betaald werk mogen, wat minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) betreft, worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Hij zei dit gisteren op een discussiebijeenkomst in Den Haag, georganiseerd door de werkgroep 'De arme kant van Nederland' van de Raad van Kerken.

Melkert zag de term 'blijvers in de bijstand', die zijn intrede heeft gedaan, ook in het ministeriële taalgebruik, als een vorm van 'capitulatie'. “Maar we moeten niet de bureaucratische fictie hebben dat deze mensen uitzicht hebben op een zelfstandig inkomen. Van sommigen is in redelijkheid niet te vragen zich te blijven inspannen om uit de bijstand te komen”, zei de minister. Voor deze groep zou het doen van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering mogelijk moeten zijn.

Het is voor de minister niet bespreekbaar om grote groepen bij voorbaat vrij te stellen van sollicitatieplicht. “Daarmee zou je deze mensen afschrijven.” Melkert wil de gemeenten per situatie laten bepalen of iemand werkelijk kansloos is.

Volgens woordvoerders van 'De arme kant van Nederland' dreigt hierbij willekeur. Uitkeringsgerechtigden zouden in de ene gemeente wel en in een andere niet worden vrijgesteld. Melkert meent dat er slechts sprake van willekeur zal zijn wanneer iemand tegen zijn wil en tegen zijn mogelijkheden in verplicht zou worden te werken. “Maar er moet alles aan gedaan worden om te voorkomen dat iemand tot die zogenaamde blijvers in de bijstand gaat behoren”, aldus de minister.

Werklozen kunnen vanaf volgend jaar ook worden verplicht tot het uitvoeren van 'nuttige taken' in de collectieve sector. Deze taken - die nu vaak blijven liggen - zullen door werklozen, met behoud van uitkering, uitgevoerd moeten gaan worden. Het gaat om een experiment van twee tot vier jaar.

“De naam experiment geeft aan dat je rekening houdt met missers, die geen recht doen aan individuen. Maar we moeten een risico lopen omdat er iets gedaan moet worden aan de huidige situatie”, aldus de minister.

P. Robbers, voorzitter van 'De arme kant van Nederland', uitte zijn twijfels. Hij ziet deze 'nuttige taken' als een gelegenheidsoplossing. Werk aan deze taken zal volgens hem juist de gevoelens van afgeschreven zijn versterken omdat er niets extra's tegenover staat. “Het lijkt op een genoegdoening aan de belastingbetaler in plaats van aan de mensen zelf. Vanuit de gedachtengang: wij betalen, dus zij moeten er maar iets voor terug doen”. Volgens Robbers zouden werklozen er meer mee geholpen zijn als wordt toegegeven dat op korte termijn niet iedereen een betaalde baan kan krijgen.