EU achter Nederland bij conflict met Turkije

BRUSSEL, 25 APRIL. De Europese Unie heeft er onlangs bij de Turkse regering in Ankara op aangedrongen geen sancties tegen Nederland te treffen naar aanleiding van de oprichtingsvergadering van het Koerdische parlement in ballingschap in Den Haag. Daarmee heeft de EU zich solidair betoond met Nederland in het conflict met Turkije.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, heeft dat gisteren in het Europees Parlement in Brussel verklaard. In reactie op vragen van het Nederlandse parlementslid Leonie van Bladel (PvdA) zei Juppé dat de ambassadeurs van Duitsland, Frankrijk en Spanje de regering in Ankara hebben gevraagd terughoudend te reageren op de beslissing van Den Haag en de Koerdische bijeenkomst niet te verbieden. De ambassadeurs van de zogeheten EU-trojka deden hun demarche op de dag dat het Koerdische parlement in Den Haag werd opgericht, twee weken geleden.

Twee dagen voor die vergadering waren de EU-ministers van buitenlandse zaken voor hun maandelijks overleg in Luxemburg. Minister van Mierlo heeft zijn EU-collega's bij die gelegenheid niet geïnformeerd over de Koerdische bijeenkomst en de mogelijke boosheid daarover van Turkse zijde. Het besluit om namens de EU actie te ondernemen werd kennelijk achteraf genomen, zonder daar tot dusver ruchtbaarheid aan te geven. Uit het conflict kan volgens Juppé de lering worden getrokken, dat binnen de EU een betere coördinatie nodig is bij het bestrijden van het internationale terrorisme.

Pag.7: V.d. Broek: Conflict binnenkort beëindigd

In Frankrijk en in Duitsland is de Koerdische Arbeiderspartij PKK verboden, omdat ze wordt beschouwd als een terreurorganisatie. Ondanks aanwijzingen van banden tussen de PKK en het Koerdische parlement in ballingschap wilde de Nederlandse regering de bijeenkomst in Den Haag niet verbieden, waarbij Nederland zich beroept op het recht op vrijheid van vergaderen. Juppé zei in het parlement dat “we de grondwet van Nederland moeten respecteren”.

Gisteren sprak Van den Broek in Brussel over de op te richten douane-unie tussen Turkije en de Europese Unie.

Volgens Europees commissaris Hans van den Broek moet het mogelijk zijn dat Ankara en Den Haag hun huidige diplomatieke “misverstanden” binnenkort zonder verdere kleerscheuren uit de weg weten te ruimen. Hij verwees daarbij onder andere naar zijn eigen ervaring als oud-minister van buitenlandse zaken. Van den Broek wilde inhoudelijk geen oordeel geven over het conflict.

Op de studiebijeenkomst zei de Europees commissaris begrip te hebben voor het Turkse optreden in Noord-Irak. “Elke regering heeft de plicht om de veiligheid voor haar burgers te waarborgen en de Europese Unie heeft herhaalde malen het terrorisme [van de PKK] veroordeeld”. Tegelijkertijd zei hij er op te rekenen dat Turkije zijn militairen zo spoedig mogelijk zal terugtrekken. En hij onderstreepte dat alleen door “een politieke oplossing” een duurzaam einde kan komen aan het terrorisme dat Turkije bedreigt.

De Turkse minister Irfan Gürpinar (toerisme) heeft gisteren de vriendschapsband tussen zijn land en Nederland benadrukt. “Er zijn geen problemen tussen Nederlanders en Turken”, aldus de Turkse minister van toerisme. De Turken zullen volgens hem de Nederlandse toeristen altijd van harte verwelkomen.

Journalisten hadden hem gevraagd of Nederlandse toeristen in Turkije misschien slecht zouden worden behandeld nu de verhouding tussen beide landen is bekoeld. Dit weekeinde nog demonstreerden 25.000 Turken in Den Haag tegen het Koerdisch parlement in ballingschap, dat twee weken geleden in Den Haag werd opgericht. Veel Turken in Westeuropese landen en Turkije zijn boos dat Nederland de oprichting van het parlement niet heeft verboden.