Daf België verdacht van onregelmatigheden

AMSTERDAM, 25 APRIL. Het openbaar ministerie in Turnhout buigt zich momenteel over de vraag of de vroegere directie van het failliete Daf in België zich schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden. De curatoren, die het faillissement van de Belgische divisie van Daf afhandelen, hebben hierop aangedrongen. Dat verklaarde mr. F. Meeter, die in Nederland als curator optreedt in de Daf-affaire.