Correcties & Aanvullingen

Containerhavens

In de krant van donderdag 20 april (Containerhavens, pagina 19) zijn in een grafiek verkeerde percentages vermeld voor het vervoer van in Rotterdam overgeslagen containers naar het achterland. De correcte percentages voor de doorvoer van containers zijn: 45 procent door het wegvervoer, 29 procent door de zeevaart, 19 procent door de binnenvaart en 7 procent door de trein.

Hoofdredacteur

In de krant van zaterdag 22 april (Koninklijk adviseur met gevoel voor nieuws, pagina 2) wordt in het profiel van E. Brouwers, die in september de nieuwe hoofddirecteur wordt van de Rijksvoorlichtingsdienst, D.T. Dalmolen geciteerd als hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden. De directie van Hazewinkel Pers B.V. wijst erop dat de hoofdredactie van het Nieuwsblad van het Noorden bestaat uit A.A.M. Schuurmans, algemeen hoofdredateur en R. de Vries, plaatsvervangend hoofdredacteur. De heer Dalmolen is binnen de hoofdredactie belast met commentaren en analyses.