Burgemeester Ter Laak van Eibergen stapt op na conflict

EIBERGEN, 25 APRIL. Burgemeester J. ter Laak van Eibergen legt zijn functie neer. Hij zal vandaag de koningin verzoeken om hem eervol ontslag te verlenen, nadat de gemeenteraad van Eibergen gisteravond instemde met een afvloeiingsregeling.

Daarmee is een einde gekomen aan een maandenlang slepende affaire tussen raad en burgemeester. De regeling bestaat uit een afkoopsom van het verschil tussen de hoogte van het wachtgeld en het feitelijke salaris van de burgemeester. Ter Laak (54) kan daarmee - ongeacht de vraag of hij straks een nieuwe baan gaat bekleden - tot aan zijn vijfenzestigste rekenen op een volledige salariëring.

De raad van Eibergen nam op 14 februari al een motie aan waarin het vertrouwen in de burgemeester werd opgezegd. Ondanks bemiddelingspogingen van de Gelderse commissaris der koningin, J. Terlouw, lukte het niet de breuk te lijmen. De raad verweet Ter Laak (CDA) onder andere het verstrekken van onjuiste informatie en een gebrek aan vertrouwen.

De burgemeester zei op 14 februari dat hij onder twee voorwaarden zou opstappen: er zou een goede financiële regeling getroffen moeten worden en er zou een onderzoek moeten worden ingesteld naar het functioneren van de ambtelijke top van de gemeente. De tweede voorwaarde heeft Ter Laak weer ingetrokken. “Daarmee wordt gewacht totdat er een nieuwe burgemeester is”, zei Ter Laak vanochtend. Maar loco-burgemeester mevrouw S. Haasjes ontkende dat. “De burgemeester heeft zijn voorwaarde helemaal ingetrokken. Er komt dus geen onderzoek.” In afwachting van een nieuwe burgemeester zal commissaris Terlouw een waarnemend eerste burger aanstellen.