België verkoopt bijna kwart van goudvoorraad

BRUSSEL, 25 APRIL. De Nationale Bank van Belgie heeft onlangs 175 ton van haar goudvoorraad verkocht aan de centrale bank van een land, waarvan de naam niet is bekend is gemaakt.

De Nationale Bank heeft dat gisteren bekend gemaakt. De opbrengst van 69 miljard frank (3,8 miljard gulden) is toegevoegd aan de rentedragende deviezenreserve van de bank.

In een mededeling zegt de bank dat de herschikking van de reserves de deelname aan “initiatieven van internationale samenwerking en de Europese integratie” zal vergemakkelijken. Verruiming van de deviezenvoorraad geeft de bank grotere slagvaardigheid bij interventies op de wisselmarkten. Dat is belangrijk om tegenwicht te kunnen bieden aan speculaties.

De recente goudverkoop is de derde transactie van die soort in iets meer dan zes jaar. De Nationale Bank verkocht in maart 1989 127 ton goud en 202 ton in juni 1992. Daarmee is de Belgische goudvoorraad de afgelopen jaren bijna gehalveerd. De hoeveelheid goud die de bank nu nog in voorraad heeft - ruim 600 ton, exclusief de reserves die zijn gedeponeerd bij het Europees Monetair Instituut (EMI) - is naar verhouding vergelijkbaar met het goudaandeel in de reserves van de belangrijkste buurlanden van België.

Een belangrijk winstpunt van het omwisselen van goudvoorraden in (buitenlandse) deviezenreserves is dat daarmee extra rente-inkomsten worden gegenereerd. De deviezenreserves staan op een rekening waar de Belgische regering niet aan kan komen, maar de rente kan voor een belangrijk deel wel worden gebruikt voor terugdringing van het financieringstekort. Alle rente boven drie procent vloeit naar de schatkist. De recente goudverkoop levert op die manier een jaarlijkse meevaller op van naar schatting drie miljard frank (165 miljoen gulden). Dat is overigens slechts een druppel op de gloeiende plaat: de jaarlijkse rentelast van de Belgische staat bedraagt om en nabij de 670 miljard frank (36,9 miljard gulden).

De Nationale Bank van België wil niet zeggen aan wie het goud is verkocht. Volgens de Financieel Ekonomische Tijd zou de centrale bank van Japan een mogelijke koper zijn. De Japanse bank deelde onlangs mee dat zij goud heeft gekocht, wellicht om het aandeel van de dalende dollar in de reserves te verminderen, aldus het Vlaamse dagblad.