Aanleg tenniscomplex op Vietnamweide kan beginnen

AMSTERDAM, 25 APRIL. De aanleg van een tenniscomplex op de Vietnamweide in het Amsterdamse Bos kan beginnen. Gisteren heeft de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, J. Bakker, het verzoek om schorsing van de milieuvergunning afgewezen.

Het verzoek om schorsing was aan de voorzitter voorgelegd door omwonenden van het toekomstige tennispark, verenigd in de Stichting Tuinstad Buitenveldert, omdat zij vrezen voor overlast.

De advocaat van de stichting, prof.mr. P. Nicolaï, heeft aangekondigd dat hij namens zijn cliënt “alle procedures zal voortzetten”. De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft namelijk geen uitspraak gedaan over de vraag of de milieuvergunning voor het tennispark terecht is verleend. Dat kan hij ook niet, aldus Nicolaï, omdat die uitspraak gedaan moet worden door de afdeling zelf. De bezwaren van de stichting tegen de afgifte van de milieuvergunning blijven overeind.

De exploitant zal volgens Nicolaï 'op eigen risico' aan de bouw moeten beginnen. De raadsman van de stichting heeft het gemeentebestuur gevraagd om een dwangsom van een miljoen gulden wanneer de eigenaar de voorschriften overtreedt die aan de milieuvergunning zijn verbonden.

De eigenaar van het tennispark heeft zijn complex nu nog liggen in een ander deel van de stad. Daar wil de ABN Amro zijn hoofdkantoor vestigen. De gemeente verwacht dat het tennispark halverwege februari volgend jaar verhuist. Door de procedure tegen de milieuvergunning is de bouw negen maanden vertraagd.

De aanleg van het tennispark op de Vietnamweide is van het begin af aan een omstreden kwestie geweest, niet het minst doordat voor het tennispark 1.300 bomen moesten worden gekapt.