Verdeelde reacties over herstel van koppeling

DEN HAAG, 24 APRIL. Directeur H. Don van het Centraal Planbureau en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren negatief op het kabinetsbesluit om de sociale uitkeringen en het wettelijk minimumloon in 1996 weer volledig te koppelen aan de gemiddelde loonstijging in het bedrijfsleven. De vakcentrales FNV en CNV zijn ingenomen met het besluit.

Tijdens een lezing in Amsterdam typeerde Don dit weekeinde het besluit als “een stap in de verkeerde richting”. De financiële prikkel om een baan te gaan zoeken, wordt volgens de CPB-directeur minder wanneer de uitkeringen gelijk op gaan met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Dat is slecht voor de groei van de werkgelegenheid.

“In de modellen van het planbureau scoort een ontkoppeling goed. Dat geldt ook voor een verlaging van de uitkeringen van tien procent”, zei het Tweede Kamerlid Bakker (D66) vanmorgen in een reactie. “Maar gelukkig hebben politici een andere verantwoordelijkheid dan de rekenmeesters van het Planbureau.”

D66 was ingenomen met de opmerking van minister-president Kok vrijdag dat het kabinet op een “instrumentele manier” omgaat met de koppeling. De koppeling is ontdaan van zijn politieke lading, vindt Bakker. “Maar als ik hoor dat minister Melkert ook in 1997 en 1998 wil koppelen dan loop je te hard van stapel. Dan maak je van de koppeling weer een politieke totempaal.”

De PvdA heeft positief gereageerd op het koppelingsbesluit en de toezegging van premier Kok. VVD en D66 schorten hun oordeel op in afwachting van de totale besluitvorming over het inkomensbeleid. Ondanks de koppeling zien mensen met een laag inkomen hun koopkracht volgend jaar afnemen. Kok zei vrijdag tijdens zijn persconferentie te streven naar een evenwichtig inkomensbeeld “en het ongedaan maken van koopkrachtdaling voor de zwakkeren”.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren afwijzend op het koppelingsbesluit. “Koopkrachtverlies voor de sociale minima moet worden voorkomen”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW. “Maar de volledige koppeling leidt tot hogere sociale premies en een hoger wettelijk minimumloon en dat is slecht voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.” Volgens VNO-NCW moet een koopkrachtverlies met een specifieke lastenverlichting worden voorkomen.

MKB-Nederland wijst op het gunstige effect voor de koopkracht op de korte termijn “maar op de lange termijn staat het de groei van de werkgelegenheid in de weg. Dat is vreemd voor een kabinet dat hamert op werk, werk, werk.”