Venetiaan: VHP gevaar voor vrijheid van Suriname

PARAMARIBO, 24 APRIL. President R. Venetiaan verwijt zijn coalitiegenoot de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), de soevereiniteit van Suriname in gevaar te brengen. Venetiaan, die voorzitter is van de Nationale Partij Suriname (NPS), betwijfelde of de coalitie 'Nieuw Front', van NPS, VHP en KTPI en SPA, in zijn huidige vorm de verkiezingen van mei 1996 zal ingaan.

In reactie op deze aanval van Venetiaan heeft de vooraanstaande VHP'er P. Radhakishun, voorzitter van de VHP-adviesraad, gezegd dat Venetiaan moet worden afgezet als president. Hij wees erop dat zo'n afzetting mogelijk is als de VHP in het parlement meestemt met de oppositie, die al langer op het aftreden van Venetiaan aandringt.

Radhakishun verwijt Venetiaan dictatoriale eigenschappen te hebben. Hij zei twee jaar geleden weinig aandacht te hebben geschonken aan het feit dat Venetiaan zichzelf een Afro-Surinamer noemde, maar hij kijkt daar nu anders tegen aan. Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd was de hindoestaanse VHP, ook toen net als nu onder leiding van Lachmon, tegen, de NPS had toen het intitiatief voor de dekolonisatie genomen.

Venetiaans kritiek richt zich vooral op VHP-voorzitter J. Lachmon, tevens parlementsvoorzitter. Hij verwijt Lachmon vorige maand in Nederland op eigen houtje te hebben gesproken over de omstreden contacten van Suriname met het IMF. Volgens Venetiaan is “in feite geprobeerd een coup te plegen met de kwestie van het overhandigen van kwartaalrpporten van het IMF aan Nederland.” Verder zou de VHP zich volgens de NPS-voorzitter sterk maken voor een terugkeer van Suriname naar het Koninkrijk der Nederlanden. Op een bijeenkomst in het Johan Adolf Pengel Instituut zei Venetiaan vrijdag dat nooit zal worden toegestaan dat Suriname weer kolonie wordt van Nederland en dat dat duidelijk is gemaakt aan de VHP-voorzitter. “Wij zijn niet bereid weer onder het Nederlandse juk te gaan en hierin staan we niet alleen”, aldus Venetiaan. Lachmon wacht met een reactie tot een spoedpartijraad die de VHP vanavond zal houden.

Venetiaan acht het niet uitgesloten dat de VHP samen met de oppositiepartijen DA91 en Pendawalima een verkiezingsissue zullen maken van 'Terug naar het Koninkrijk'. Volgens Ventetiaan zijn er binnen zijn eigen partij mensen te vinden die hiertegen bereid zijn om samen te werken met de NDP, de partij van oud-legerleider Bouterse.

W. Jessurun, voorzitter van DA91, zei dat het land erbij gebaat is als vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. Hij ontkende te streven naar een koloniale band met Nederland. “'Terug naar het koninkrijk' kan nooit een verkiezingsissue zijn voor DA, dat voorstander is van samenwerking met Nederland op basis van wederzijdse voordelen.”