Vakbonden akkoord met nieuwe bouw-CAO

ROTTERDAM, 24 APRIL. De leden van de bouwbonden van het FNV en CNV en vakvereniging Het Zwarte Corps (machinisten en kraandrijvers) hebben zaterdag 'ja' gezegd tegen het tijdens de Paasdagen bereikte CAO-akkoord in de bouw.

De Bondsraad van de Hout-en Bouwbond CNV stemde unaniem in met het akkoord. De Bondsraad riep minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de CAO zo snel mogelijk verbindend te verklaren. Volgens de Kamerleden B. Bakker (D66) en H. van Hoof (VVD) zou het akkoord in strijd zijn met het kabinetsbeleid en de Europese regelgeving. Zij vragen zich af of Melkert de CAO wel algemeen verbindend moet verklaren. De Hout- en Bouwbond CNV noemde de actie van de Kamerleden “een kwalijke zaak” die alleen maar onrust zaait.

Van de 65 leden van de vakgroep bouw van de Bouw- en Houtbond FNV, kon één lid zich niet vinden in het bereikte resultaat. Tijdens de vergadering waren er klachten te horen over bouwbedrijven, die werknemers zouden dwingen om zes dagen achtereen te werken om de achterstand in te halen. Onderhandelaar B. Visser riep de ondernemingsraden op om beter toe te zien op de naleving van de regels.

De achterban van Het Zwarte Corps stemde zaterdag eveneens in met het bouw-akkoord. Wel waren er bij de oudere leden wat aarzelingen over de VUT-regeling. Volgens hen is de nieuwe regeling aanmerkelijk minder gunstig dan de oude regeling.