Patijn legt motie tegen Telegraaf uit

AMSTERDAM, 24 APRIL. Burgemeester Patijn van Amsterdam heeft morgen een onderhoud met de hoofdredactie van de Telegraaf over de 'bevrijdingskrant-motie' die de gemeenteraad vorige week unaniem heeft aangenomen. In het gesprek zal Patijn eventuele gerezen misverstanden uit de weg ruimen. Dit heeft een woordvoerder van de gemeente bevestigd.

In de motie werd het betreurd dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei de opdracht aan de destijds 'foute' Telegraaf de opdracht heeft gegeven om de festivalkrant te drukken waarin alle bevrijdingsfestivals staan vermeld die op 5 mei plaats hebben. Die opdracht had naar een van de voormalige verzetskranten moeten gaan, aldus de motie.

Na afloop van de stemming bleek een paar wethouders geen idee te hebben gehad waar de motie, die zonder discussie in stemming werd gebracht, precies over ging. Ook nogal wat raadsleden bleken achteraf behoefte te hebben gehad aan discussie. Het CDA-raadslid F. Spit zei daarentegen niet te begrijpen wat er tegen de motie was. Volgens hem had de opdracht niet aan de Telegraaf mogen worden gegegen.

Het Nationaal Comité heeft de opdracht aan de Telegraaf gegeven gezien het grote bereik van de festivalkrant onder de doelgroep die de bevrijdingsfestivals doorgaans bezoekt. Het comité zei vorige week in een verklaring dat de huidige redactie van de Telegraaf geen binding heeft met de toenmalige redactie.

Tijdens de vergadering van B en W, afgelopen vrijdag, is Patijn aangesproken op het feit dat hij als voorzitter van de raad de motie zonder discussie in stemming heeft gebracht. Hij antwoordde daarop dat hij contact zou zoeken met de hoofdredactie van de Telegraaf. Dat is inmiddels gebeurd, aldus is van de zijde van de Telegraaf vernomen.

D66-fractievoorzitter B. Robbers noemt het “heel verstandig” dat Patijn contact heeft opgenomen met de hoofdredactie van de Telegraaf. “Er zijn misverstanden gerezen. Eén ding is ook niet duidelijk naar voren gekomen, namelijk dat de motie primair gericht was tegen het Nationaal Comité 4 en 5 mei.” Het comité wordt overigens in de motie niet met name genoemd.