Onderzoek naar oorlogsmisdaden van Karadzic

DEN HAAG, 24 APRIL. De aanklager bij het VN-oorlogstribunaal voor voormalig Joegoslavië, Richard Goldstone, stelt een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van Radovan Karadzic, de leider van de Bosnische Serviërs, en van generaal Mladic van de Bosnisch-Servische troepen. Ook de gedragingen van het voormalige hoofd van de speciale Bosnisch-Servische politie, Mico Stanisic, zullen worden onderzocht. Dat heeft de aanklager van het tribunaal vanmorgen bekendgemaakt.

Goldstone heeft de rechters bij het tribunaal verzocht in te stemmen met de overheveling naar zijn bureau van een onderzoek dat momenteel door de Bosnische regering wordt ingesteld naar gedragingen van Bosnisch-Servische leiders. Volgens Goldstone houdt dit onderzoek van de Bosnische regering nauw verband met naspeuringen door zijn bureau naar de verantwoordelijkheid van Karadzic, Mladic en Stanasic voor misdaden in Bosnië. Het gaat daarbij om genocide, verkrachtingen, misdaden tegen de menselijkheid, moord, martelingen en mishandeling van ongewapende burgers. Goldstone verwees vanmorgen expliciet naar gruweldaden die zijn begaan in Prijedor in het noorden van Bosnië, waar vanaf mei 1992 duizenden Kroaten en moslims gevangen zijn gehouden. Velen van hen zijn op beestachtige wijze vermoord. Goldstone wil de resultaten van het Bosnische onderzoek gebruiken voor het onderzoek door zijn bureau.

Goldstone maakte vanmorgen in Den Haag duidelijk dat de drie Bosnische Serviërs slechts aangemerkt kunnen worden als verdachten en nog niet in staat van beschuldiging zijn gesteld. Dat betekent dat zij zich nog vrij kunnen bewegen. Dat verandert wanneer ze formeel worden aangeklaagd.

Goldstone zegt al geruime tijd naspeuringen te doen naar de persoonlijke verantwoordelijkheid van Karadzic en Mladic. Goldstone zei vanmorgen niet te verwachten dat het onderzoek nog dit jaar tot resultaten zou leiden. Gevraagd naar de mogelijke consequenties van dit onderzoek voor het vredesproces in Bosnië, zei Goldstone dat het VN-tribunaal niet geacht kon worden daarmee rekening te houden. Hij zei dat het tribunaal zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en onafhankelijk opereert, zolang het een mandaat heeft zijn werk te verrichten.

De Serviër Dusan Tadic, die beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden in Bosnië, is vanmorgen per helikopter opgehaald uit het huis van bewaring in München-Stadelheim, om naar Nederland te worden vervoerd. Het oorlogstribunaal van de Verenigde Naties in Den Haag verdenkt Tadic ervan dat hij in het kamp Omarska, waar de Serviërs Bosnische moslims hadden opgesloten, zeker 32 gevangenen heeft gedood en 61 heeft gemarteld.