Officieel rapport pleit Boesak vrij van verduistering

JOHANNESBURG, 24 APRIL. Dominee Allan Boesak is in een onderzoek dat is verricht in opdracht van de Zuidafrikaanse regering vrijgesproken van het misbruik van buitenlandse subsidiegelden voor zijn Stichting voor Vrede en Gerechtigheid.

Beschuldigingen van zelfverrijking leidden er eind februari toe dat de oud-kerkleider en ANC-activist zijn benoeming als ambassadeur van Zuid-Afrika bij de Verenigde Naties in Genève niet kon aanvaarden.

Het nieuwe rapport, dat de afgelopen zaterdag in Pretoria door vice-president Thabo Mbeki werd gepresenteerd, zuivert Boesak van alle blaam voor de verdwijning van zeker 2,7 miljoen rand (1,3 miljoen gulden) bij zijn organisatie voor armenhulp. Het rapport heeft echter nieuwe vragen opgeroepen, omdat het geheel in strijd is met de bevindingen van een eerder onderzoek, dat een advocatenkantoor in Johannesburg in opdracht van de Deense hulporganisatie Danchurch Aid deed. Deze onderzoekers concludeerden dat Boesak zichzelf “substantieel had verrijkt”. Met gelden van de stichting zou hij onder andere schulden van zijn vrouw hebben afgelost, zijn huis hebben gefinancierd en ingericht, en zijn huwelijksreceptie hebben betaald.

Boesak wees in februari alle aantijgingen van de hand. Hij beschuldigde de advocaten ervan dat zij volledig waren afgegaan op de lezing van de penningmeester, Freddie Steenkamp. Boesak zou geen kans hebben gekregen zich te verdedigen. Steenkamp heeft toegegeven dat hij zelf 800.000 rand (400.000 gulden) aan de stichting had onttrokken om de aankoop van een huis te financieren. De advocaten van Danchurch Aid hebben volgens Zuidafrikaanse kranten de conclusies van het regeringsrapport, opgesteld door advocate Mojanki Gumbi, al voor publikatie aangevochten.

Het rapport van de regering concludeert dat de stichting Boesak in feite nog 238.000 rand (ongeveer 115.000 gulden) schuldig is voor de bedragen die hij zelf in de organisatie heeft gestoken. Vice-president Mbeki zei dat Boesak wel verantwoordelijkheid moet aanvaarden voor het wanbeheer van miljoenen randen, die Scandinavische donoren tijdens de apartheidsjaren aan de stichting hadden geschonken. “Allan moet de verantwoordelijkheid nemen voor de rotzooi die is ontstaan. Er was niet voldoende supervisie en controle, dat is duidelijk. Het is niet een erg bevredigende situatie”, aldus Mbeki. De vice-president verklaarde zaterdag “niet te weten” of Boesak een andere baan aangeboden zal krijgen. “Hij heeft ontslag genomen bij het ministerie van buitenlandse zaken. Hij is niet meer in dienst van de regering,” aldus Mbeki. Maar president Mandela zei later dat Boesak “een van de meest begaafde jonge mannen in dit land is. Hij verdient een zeer hoge diplomatieke post, en waar dat moet gebeuren is nog onderwerp van discussie.”

Danchurch Aids verklaarde in Kopenhagen dat het zijn belangrijkste zorg blijft uit te vinden wat er met de verdwenen miljoenen is gebeurd. Danchurch zal de Zuidafrikaanse politie en het kantoor voor ernstige economische misdrijven helpen bij het onderzoek naar de financiën van de stichting, dat nog gaande is.