Meeste omroepen tegen 'piekredactie'

HILVERSUM, 24 APRIL. Een meerderheid van de omroepen (AVRO, KRO, NCRV, EO en TROS) tekent protest aan tegen het besluit van het NOS-bestuur om vanaf 1 september op de nieuwszender Radio 1 de actualiteiten in de 'piekuren' te laten verzorgen door een gemeenschappelijke nieuwsredactie.

De omroepen geven de voorkeur aan het 'clustermodel', waartoe de radioprogrammaleiders onlangs, na jarenlange discussies, unaniem hebben besloten. In dat model worden de actualiteiten in de piekuren achtereenvolgens verzorgd door drie afzonderlijke clusters van zendgemachtigden, geformeerd naar het samenwerkingsmodel van de omroepen op de drie publieke tv-netten.

Het NOS-bestuur nam vrijdag met een krappe meerderheid het besluit tot een centrale nieuwsredactie, nadat behalve de voorzitters van NPS, VARA, VPRO en IKON ook drie kroonleden zich schaarden achter het voorkeursmodel van NOS-voorzitter A. van der Louw. Volgens de voorstanders bevordert een centrale redactie voor de piekuren - tussen 7 en 9 uur, tussen 12 en 14 uur en tussen 17 en 19 uur - de slagvaardigheid, de efficiëntie en de herkenbaarheid van de zender. De meeste betrokken omroepmedewerkers, staatssecretaris A. Nuis en een meerderheid in de Tweede Kamer toonden zich al eerder voorstander van een gemeenschappelijke nieuwsvoorziening in de piekuren op Radio 1. Een werkgroep onder leiding van NOS-directeur R. Bierman zal nu de praktische, financiële en personele consequenties van een gezamenlijke nieuwsredactie onder verantwoordelijkheid van de NOS onderzoeken.

“Dit model biedt geen garantie dat de pluriformiteit blijft gehandhaafd”, zegt EO-voorzitter A. van der Veer. Hij erkent dat de nieuwszender Radio 1 moet worden verbeterd om de concurrentie aan te kunnen met de nieuwszender die Veronica met NDU/Quote voorbereidt. “Met 9 verschillende redacties werd teveel gedoubleerd, maar mijn voorkeur gaat uit naar een ochtend-, een middag- en een avondeditie.” De EO-voorzitter vreest dat door de centrale redactie het typische EO-geluid in het gedrang komt, “zoals wij dat bijvoorbeeld in onze berichtgeving over Israel of de Chabot-zaak laten horen”. Van der Veer beraadt zich intern op de vraag met welke middelen de omroep zich tegen het NOS-besluit zal verzetten: “Met een juridische procedure moet je terughoudend zijn, om de concurrentie niet in de kaart te spelen.”

Bij de KRO worden juridische stappen wel serieus overwogen. “Het NOS-bestuur is niet gerechtigd zomaar over onze middelen en mensen te beschikken”, zegt KRO-beleidsmedewerker T. Mulder.

P. van Tellingen, zendercoördinator van Radio 1 en gedoodverfd hoofdredacteur van de piekurenredactie, is in weerwil van zijn werkgever, de NCRV, pleitbezorger van de nu gekozen opzet voor Radio 1. De nauwe samenwerking tussen de actualiteitenrubrieken gedurende de dreigende dijkdoorbraken hebben aangetoond dat een centrale nieuwsredactie goed kan functioneren. Van Tellingen gaat er vanuit dat het in de toekomst altijd zo gaat. ,Ik ben gehouden aan het NOS-bestuursbesluit om per 1 september een gezamenlijke nieuwsredactie op poten te zetten.''