Kennemerland ziet winst dit jaar duidelijk stijgen

Het jaar 1994 heeft Visserij Maatschappij Kennemerland (vishandel en -industrie) een winst opgeleverd van 2 miljoen gulden tegen 19,1 miljoen over 1993. In dat jaar werd een omvangrijke buitengewone bate (17,4 miljoen) uit de verkoop van rederij-activiteiten in de winst verantwoord. De handelsomzet van de in IJmuiden gevestigde groep nam met ongeveer 2 procent toe tot 108 miljoen gulden, volledig toe te schrijven aan consolidatie van het Deens bedrijf Werner Larssom Fiskeeksport. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van 1,7 miljoen in 1993 tot 4 miljoen gulden in 1994.

De directie verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar 15 tot 20 procent zal stijgen.

Begin dit jaar maakte algemeen directeur drs. A.J.M. Blomjous bekend dat Kennemerland in meu of juni een noteringsaanvraag wil indienenen bij de Amsterdamse effectenbeurs. Hiermee beoogt Kennemerland de verhandelbaarheid (momenteel incourant) te verbeteren.