Hoger resultaat Efteling ondanks minder bezoekers

De Efteling in Kaatsheuvel, Nederlands grootste attractiepark, heeft over het met tweeëneenhalve maand verlengde boekjaar 1993/1994 iets minder bezoekers getrokken dan in het recordjaar 1993. Het park ontving van 16 maart 1993 tot eind december 1994 2,27 miljoen betalende gasten tegen 2,5 miljoen in 1993. De bedrijfsopbrengsten van zowel het park, het hotel en de golfbaan stegen van 108 miljoen gulden in 1993 naar 109 miljoen vorig jaar. Het groepsresultaat na belastingen klom van 7,7 miljoen in 1993 naar 8,5 miljoen in 1994.

Vorig jaar werd begonnen met de aanleg van een 18-holes golfbaan. De hierbij behorende golfclub heeft al de maximale ledencapaciteit bereikt.

De directie schrijft in het jaarverslag dat voor 1995 “een lichte verbetering van de bedrijfsoprengsten wordt verwacht, waarbij het groepsresultaat meer dan evenredig zal stijgen ten opzichte van 1994”. Eind 1994 waren er 568 mensen in dienst.