Ex-Kamerlid CDA kiest voor de rotzooi

Wat hebben CDA-ers op met rotzooi? Weinig in het algemeen. Maar hoe komt het dan dat ze er van tijd tot tijd toch in belanden? Jaap Boersma, de geharnaste anti-revolutionaire minister van sociale zaken in het kabinet Den Uyl, kwam in zijn nadagen (na de politiek en het bedrijfsleven,) bij de stadsreiniging in Amsterdam terecht. Hij had het mooiste in zijn werkzame leven toen al achter de rug. Maar zijn zoveel jongere partijgenoot Huib Huibers, ooit voorzitter van de jongerenorganisatie CDJA, wat heeft die in het afval te zoeken? Huibers (33) wordt per 1 mei directie-secretaris van de NV huisvuilcentrale in Alkmaar Hoe gaat zoiets?

Bijna was hij op de vuilnishoop van de geschiedenis beland. Een jaar was hij al Kamerlid-af en nog altijd ontbeerde hij een vaste betrekking. Zeker, hij deed wat advieswerk en nog onlangs gaf hij leiding aan de provinciale statencampagne van het CDA in Noord-Holland, maar een echte baan ontbrak. Totdat een wervingsbureau hem polste of hij belangstelling had voor de post van directie-secretaris bij de huisvuilcentrale in Alkmaar. Hij hapte meteen.

Eens was Hans Huibers veelbelovend. Young and coming sierde hij in de campagne voor de Kamerverkiezingen van '89 een verkiezingsaffiche van het CDA, joggend met lijsttrekker Ruud Lubbers en die andere veelbelovende jongere, Ank Bijleveld. Vijf jaar was hij Tweede-Kamerlid, actief en energiek, én met een goed oog voor de jongeren in de partij. Totdat de senioren de balans opmaakten en hem op een lage, uiteindelijk onverkiesbare, plaatst zetten. Waarom? Zijn leeftijd? Zijn bloedgroep misschien? Het is voor hem nog altijd een raadsel.

Hardnekkig zocht hij zich een weg naar een nieuwe toekomst. Nee, hij wilde niet iets politieks gaan doen, hij wilde een echte baan. “Een functie waarbij je verantwoordelijk bent voor concrete zaken”, zo bedacht hij. Minister Ritzen vroeg de oud-onderwijsspecialist voor een paar adviesklussen, maar daarna werd het stil. De oppositierol van het CDA betekende dat er weinig makelaars voor hem op de markt actief waren. Totdat die mooie functie in Alkmaar gloorde: directie-secretaris bij de Huisvuilcentrale in Alkmaar. Dat is niet zomaar een bedrijf, dat is een moderne milieuindustrie, laat de jonge functionaris wervend weten. Maar als in de loop van de huidige zittingsperiode toch nog een plaats voor hem in de Tweede Kamer vrij komt, wat dan? Dat zou hij 'knap lastig' vinden, houdt hij diplomatiek af. Voor Huibers klemt de vraag wat voor een christen-democraat in de huidige situatie het beste perspectief biedt: de milieu-business of de politiek? Een feit is dat de afvalstroom gestaag groeit en het CDA niet. (KvdM)