Denktas toch weer president van Cyprus

NICOSIA, 24 APRIL. De Turks-Cyprische leider Rauf Denktas heeft zaterdag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in de zelfuitgeroepen Turkse Republiek van Noord-Cyprus gewonnen. Hij is al sinds de afscheiding, die in 1983 plaatshad, president. Zijn staat wordt overigens alleen door Turkije erkend, dat in 1974 het noordelijk deel van Cyprus bezette na een door Griekenland gesteunde coup op het eiland, en daar nog steeds zo'n dertigduizend soldaten gestationeerd heeft.

Denktas kreeg in de tweede ronde 62,48 procent van de stemmen; zijn rechtse rivaal Dervis Eroglu behaalde 37,52 procent. Meer dan 90.000 mensen namen aan de stemming deel, wat een opkomst betekende van 80,1 procent.

De president beloofde zijn juichende aanhangers na zijn overwinning dat hij een “eervolle regeling voor Cyprus” zou bereiken met het Grieks-Cyprische zuiden - dat internationaal erkend is als de Republiek Cyprus. Zo'n regeling zou hun rechten waarborgen, zegde Denktas toe.

Hij zei spoedig diplomatiek overleg te verwachten, waaraan bemiddelaars van de Verenigde Naties zouden deelnemen. Die zouden volgens hem tussen de Cyprische gemeenschappen pendelen.

“Dit is een goed voorbeeld van democratie. We respecteren de wil van het volk em we feliciteren de heer Denktas en wensen hem succes”, aldus zijn rivaal Eroglu, die leider is van de Partij voor Nationale Eenheid en eerder premier was.

Ondanks de ruime marge in de uitslag menen politieke analisten op Cyprus dat het gezag van Denktas is verzwakt. Wist hij in het verleden bij verkiezingen altijd in de eerste ronde ruime meerderheden achter zich te krijgen, nu lukte dat pas in de tweede ronde.

De Europese Unie, die vorige maand een tijdschema voor het Cyprische lidmaatschap van de EU overeenkwam, oefent krachtige druk uit om het vredesoverleg te hervatten. De Amerikaanse president Clinton heeft begin dit jaar een speciale gezant benoemd om de vredesbesprekingen, die onder auspiciën van de VN worden gevoerd en al meer dan een jaar in een impasse verkeren, weer op gang te brengen.

Zowel Denktas als Eroglo is voorstander van een oplossing voor het eiland waarbij een federatie van de twee zones wordt gevormd. De veiligheid van de Turks-Cyprioten zouden door enige vorm van Turkse militaire aanwezigheid moeten worden gegarandeerd. Eroglu heeft Denktas steeds gekritiseerd omdat deze er niet in slaagde met de VN tot overeenstemming te komen. (Reuter, AFP)

En Vogelaar zegt bedachtzaam: “Lobby is heel nuttig, maar moet niet worden overschat. Het vanuit mijn vak voortdurend contact houden met de "behandelend geneesheer' bij DG-IV kun je geen lobbyen noemen. Dat is voeling houden met de voortgang van het onderzoek, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Bij lobbyen denk ik aan oud-politici en voormalige ambassadeurs die naar voren worden gerold. Het klassieke "ons-kent-ons' circuit, dat is mij niet zakelijk genoeg. Met een ongelukkige timing kan het levensgevaarlijk zijn. De kunst is het juiste moment te kiezen en niet iedereen te overlopen. Ik denk dat het Douwe Egberts-Van Nelle verhaal een schoolvoorbeeld is van perfect getimede en perfect gehanteerde lobby, naast de zakelijk juridische benadering.”