'Deltaplan musea voortzetten'

DEN HAAG, 24 APRIL. Het Deltaplan voor het behoud van verzamelingen van niet-rijksmusea moet na 1996 worden voortgezet. Het zou een catastrofale vernietiging van kapitaal en menskracht betekenen, wanneer het huidige plan, dat in 1996 afloopt, wordt stopgezet. Dat zegt de Mondriaan Stichting in het rapport Zoden aan de Dijk dat vandaag aan staatssecretaris Nuis van cultuur is aangeboden.

Het Deltaplan van het ministerie voor cultuur is bedoeld om achterstanden in conservering en beheer van collecties en archieven weg te werken. De Mondriaan Stichting voert het plan uit voor zover het de niet-rijksmusea betreft en heeft daarvoor zes miljoen gulden per jaar ter beschikking.

Door de strenge voorwaarden, zoals een eigen bijdrage van 60 procent, is het Deltaplan voor deze musea trager op gang gekomen dan bij de rijksmusea. Pas in 1993 werd het volledige budget volledig besteed en inmiddels is er geld tekort om alle aanvragen te kunnen honoreren. Een aantal langlopende projecten is nu in gang gezet. Er zijn al resultaten geboekt, maar in 1996 zullen nog lang niet alle achterstanden zijn weggewerkt, aldus het rapport. Daarom is volgens de Mondriaan Stichting een tweede Deltaplan-periode tot 2000 nodig, waarin de lopende projecten kunnen worden afgemaakt en nieuwe opgezet.

Vorige maand heeft ook de Rijkscommissie voor de Musea, een onderdeel van de Raad voor Cultuurbeheer, er in een advies aan staatssecretaris Nuis voor gepleit het Deltaplan ook voor de niet-rijksmusea vanaf 1997 te laten doorlopen. Vorig jaar al heeft de bewindsman toegezegd dat de rijksmusea tot het jaar 2000 op geld voor het behoud van hun collecties kunnen rekenen.

Voor het Deltaplan is jaarlijks in totaal veertig miljoen gulden beschikbaar. Nuis zei in september dat voor de periode 1997-2000 eenzelfde bedrag wordt uitgetrokken.(ANP)