Databank helpt 'deskundige' vrouwen

DEN HAAG, 24 APRIL. Vrouwen zijn nog steeds sterk ondervertegenwoordigd binnen besturen van maatschappelijke organisaties. Een op de vijf bestuursleden is vrouw. Volgens J. Molier, directeur van de vandaag geopende 'Landelijke databank voor deskundige vrouwen', is dat geen onwil van de overwegend mannelijke bestuursleden. “Maar mannen weten de geschikte vrouwen vaak niet te vinden. Omdat ze typisch 'mannelijke' selectiemethoden gebruiken en omdat ze eerst binnen hun eigen netwerk naar geschikte kandidaten kijken waar nu eenmaal nog steeds weinig vrouwen in voorkomen.”

De databank die vandaag officieel werd geopend door de ministers Dijkstal (binnenlandse zaken) en Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid), moet ervoor zorgen dat vrouwen die een bestuursfunctie van een landelijke organisatie, een commissariaat, een adviesraad of ambtelijke adviescommissie ambiëren een passende functie vinden en dat organisaties die een deskundige vrouwelijke bestuurder willen, die ook krijgen.

Een andere belangrijke taak is zorgen dat de organisaties inzien dat het ook in hun belang is als er meer vrouwen in besturen zitten. Het klimaat daarvoor lijkt gunstig te zijn. Op 8 maart, internationale vrouwendag tekenden twaalf 'invloedrijke' mannen uit de politiek, vakbond en bedrijfsleven al een verklaring waarin ze zich uitspraken voor meer vrouwen in de besluitvorming. Maar dezelfde mannen merkten toen ook op dat “het een zaak van lange adem zou worden”. PvdA-fractievoorzitter Wallage zei bij die gelegenheid dat de grootste barrière “de hardnekkigheid van de traditionele bestuurscultuur is”.

Sociale Zaken heeft in 1993 een onderzoek laten verrichten naar de positie van vrouwen in besturen van vierduizend landelijke maatschappelijke organisaties. Daaruit bleek dat een op de vijf bestuursleden vrouw is, 38 procent van die organisaties helemaal geen vrouwelijke bestuursleden had en dat bij drie procent mannen en vrouwen gelijk vertegenwoordigd waren. Dit onderzoek heeft er mede toe geleid dat de oprichting van een databank brede steun kreeg in de Tweede Kamer.

Molier die tot vorig jaar fractievoorzitter van GroenLinks was in de Haagse gemeenteraad, zorgt zelf in ieder geval in vijf besturen voor vrouwelijke inbreng. Vooral op cultureel gebied. Zo is ze voorzitter van de stichting 'Opera aan het Spui' in Den Haag, die ijvert voor een theater in de binnenstad waar vooral opera's zullen worden opgevoerd en zit ze in het bestuur van 'Stroom', een Haags centrum voor beeldende kunst. Haar enthousiasme voor deze functies zou ze graag met meer vrouwen delen. “Vrouwen zien besturen vaak nog als saai en veel dikdoenerij zonder dat er iets bereikt wordt. Terwijl besturen leuk, zwaar en een verrijking van kennis en ervaring is.”

De databank wil niet alleen vrouwen aan een bestuursfunctie helpen, maar vooral ook laten zien dat het goed is voor de organisaties die een breed draagvlak zeggen te hebben in de maatschappij, om meer vrouwen in het bestuur te hebben. “Vrouwen blijken steeds weer heel degelijke en betrokken bestuurders. Hun motivatie komt voort uit maatschappelijke betrokkenheid. Ze pakken het besturen op als een serieuze bezigheid. Maar ze zien nog te weinig het nut ervan in voor hun carrière. Via bestuursfuncties bouw je netwerken op en kom je dilemma's tegen die je in het dagelijks leven of binnen de werkkring niet tegenkomt.”

Vrouwen die zich willen inschrijven bij de databank, hoeven maar aan een criterium te voldoen: bestuurservaring. “We willen tevoren niet teveel drempels opwerpen. Misschien moeten we soms bij een eerste gesprek zeggen, u kunt beter eerst die bepaalde cursus volgen of nog wat ervaring opdoen op lokaal niveau. Maar gemotiveerde vrouwen zullen we in ieder geval begeleiden”, aldus Molier.

Inmiddels hebben zich voor de officiële opening van de databank al ruim honderd vrouwen gemeld en hebben zes organisaties om bemiddeling gevraagd. Een van de 'klanten' is minister Dijkstal. Hij dreigt het beoogde aantal vrouwelijke burgemeesters dit jaar niet te halen. Daarom heeft hij de hulp ingeroepen van de landelijke databank bij het zoeken naar geschikte kandidaten.