Correcties & Aanvullingen

Kamp Amersfoort

In de krant van woensdag 19 april is in een foto-onderschrift (pagina 3) gemeld dat Kamp Amersfoort op 19 april 1944 is bevrijd door Britse troepen. De SS droeg het commando over het kamp echter pas op 19 april 1945 over aan de gevolmachtigde van het Nederlandse Rode Kruis. De definitieve bevrijding volgde op 7 mei 1945 door Canadese troepen.