Zojuist verschenen

H.W. LINTSEN e.a.: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI Techniek en samenleving

323 blz., geïll., Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, ƒ 78,50

Het zesde en laatste deel van deze uitvoerig geïllustreerde reeks behandelt de wisselwerking tussen technische veranderingen en het maatschappelijke leven. Over de invloed van de wereldtentoonstellingen, de aarzelende introductie van stoom, de rol van de overheid bij innovatie en de discussie over voor- en nadelen van technische vooruitgang.