Voor periode van 75 dagen; V-raad verlengt versoepeling sancties Servië

SARAJEVO, 22 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren de verzachting van een aantal sancties tegen Servië verlengd met 75 dagen. Rusland en China onthielden zich van stemming.

Sancties tegen Servië op het gebied van luchtverkeer, sport en cultuur werden vorig jaar verzacht, na een vermeende breuk van de Servische president Milosevic met de Bosnische Serviërs toen deze een vredesplan hadden verworpen. Milosevic kondigde aan hen niet langer te helpen, waarop een aantal sancties tegen Servië voor een periode van 100 dagen werd versoepeld.

De Veiligheidsraad verlengde gisteren deze versoepeling. Hoewel Rusland vindt dat de sancties verdergaand en voor onbepaalde tijd moeten worden verzacht, stemde het land gisteren wel in met een aanscherping van de voorwaarden voor de versoepeling. Na lange debatten ging Rusland akkoord met een voorstel van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië om de sluiting van de grenzen tussen beide landen ook voor het luchtruim te laten gelden. Het afgelopen jaar is veelvuldig melding gemaakt van ongeregelde helikoptervluchten tussen Servië en Bosnië.

Op het vliegveld van Sarajevo is gisteren aan diplomaten uit de VS en Duitsland de toegang tot de stad geweigerd door de Bosnische Serviërs. De diplomaten hebben de nacht op het vliegveld doorgebracht, samen met de VN-gezant voor voormalig Joegoslavië, Akashi, die besloot te blijven en zijn vliegtuig liet vertrekken.

De diplomaten - de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Bosnië en twee Duitse vertegenwoordigers van de contactgroep voor Bosnië - kwamen gistermiddag aan op Sarajevo. De Bosnische Serviërs eisten dat de diplomaten zouden terugkeren met het toestel van Akashi. Hij stond op het punt te vertrekken na twee dagen onderhandelen over een verlenging van het staakt-het-vuren. Toen de diplomaten dat weigerden en ook Akashi besloot te blijven, eisten de Bosnische Serviërs dat de Verenigde Naties schriftelijk om de toelating tot de stad van de diplomaten zouden verzoeken. De VN weigerden dat. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Madeline Albright, noemde de eisen van de Bosnische Serviërs “onacceptabel”.

De gesprekken van Akashi met de strijdende partijen om het staakt-het-vuren te verlengen, bleven vruchteloos. Akashi toonde zich somber over de ontwikkelingen. “Zonder een staakt-het-vuren zal de situatie snel afglijden naar een totale oorlog”, aldus Akashi.

Moslims en Bosnische Serviërs hebben elkaar gisteren fel beschoten in de zogenoemde Posavina- corridor in noord-Bosnië, een smalle strook land die twee door de Bosnische Serviërs bezette gebieden met elkaar verbindt. Waarnemers van de VN telden 1.700 granaatinslagen. In Sarajevo werd een 53-jarige man door een Bosnisch-Servische sluipschutter vermoord.