Stellingen

Indien de door de biochemicus R. Sheldrake geponeerde morphische resonantie theorie juist is, impliceert dit dat volgens de huidige intelligentietest de intelligentie van na ons volgende generaties zal toenemen.

D. Dijken, Rijksuniversiteit Groningen

Afgaande op de hoofdpersonen uit de Nederlandse literatuur, moet de buitenlandse lezer zich ons voorstellen als een chronisch depressief, seksueel gefrusteerd volk dat in donkere achterkamertjes zijn misère in alcohol verdrinkt.

K. Josse, Universiteit Twente