SER verzet zich tegen plannen kabinet met Ziektewet en WAO

DEN HAAG, 22 APRIL. De Sociaal-Economische Raad (SER) is tegen het kabinetsvoornemen de Ziektewet grotendeels af te schaffen en de uitvoering van de WAO te privatiseren. Als voorlopig alternatief stelt de SER voor de duur van de Ziektewet uit te breiden van één naar drie jaar.

Premier Kok zei na afloop van de ministerraad dat het advies “grondig wordt bestudeerd”. Volgende week wil het kabinet volgens Kok een besluit nemen over wijziging van Ziektewet, AAW en WAO.

De SER heeft bezwaar tegen het kabinetsplan het eigen risico voor bedrijven in de Ziektewet uit de breiden van zes weken naar een jaar. De raad acht die periode te lang, zeker voor kleinere bedrijven. Ook wijst hij het kabinetsvoorstel af om de WAO-premie per bedrijfstak te laten variëren en bedrijven de kans te geven zich particulier te verzekeren voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Particulier verzekeren zou te duur worden omdat het kabinet daaraan allerlei voorwaarden wil verbinden.

De SER heeft een aantal alternatieven voor het kabinetsplan, maar daaruit is nog geen keuze gemaakt. Als tussenoplossing stelt hij voor de duur van de Ziektewet uit te breiden tot drie jaar. Het eigen risico voor bedrijven zou daarbij een half jaar moeten worden. In de laatste twee jaar zou de hoogte van de Ziektewet-uitkering afhankelijk moeten zijn van de leeftijd, zoals dat nu ook in de WAO het geval is. De premies zouden moeten variëren per bedrijfsvereniging. Voorzitter Rinnooy Kan van de werkgeversorganisatie VNO-NCW typeerde het SER-alternatief als een aanbod dat het kabinet niet kan weigeren.

FNV-voorzitter Stekelenburg heeft gisteren afstand genomen van de koers die de SER moet gaan varen, nu het kabinet door een uitspraak van de Tweede Kamer niet langer de plicht heeft advies te vragen over belangrijke vraagstukken. Stekelenburg wil zich niet langer binden aan adviezen die terzijde kunnen worden geschoven om de handen vrij te kunnen houden voor directe onderhandelingen.

De FNV-voorzitter zette het loslaten van de adviesplicht in breder kader door te wijzen op tal van bewegingen die de Nederlandse overlegeconomie losser maken dan voorheen, Hij repte voorzichtig van de overgang van een overlegeconomie naar een “vechteconomie”. Dat kwam hem op stevige kritiek te staan van zijn CNV-collega Westerlaken, Rinnooy Kan en het kroonlid Halberstadt.

SER-voorzitter Quené wil proberen een 'contract' met het kabinet te sluiten door van jaar tot jaar afspraken te maken waarin wordt vastgelegd wat zij van elkaar kunnen en mogen verwachten. De raad zelf moet zich buigen over de vraag wat hij belangrijk vindt. De kwaliteit van de adviezen, de snelheid waarmee die worden uitgebracht en vooral de unanimiteit zijn van groot belang, beklentoonde Quené.