Scholengemeenschappen

In zijn artikel van 15 april stelt de heer Henkens, directeur voortgezet onderwijs van het ministerie van onderwijs dat vele VBO- en MAVO-scholen het zelfstandig niet gered zouden hebben door teruglopende leerlingenaantallen. De informatie van Henkens is onvolledig. Henkens vermeldt niet dat de meeste VBO- en MAVO-scholen het niet konden redden als gevolg van de door het ministerie veranderde opheffingsnormen. Zo kon een categorale MAVO tot voor de invoering van de basisvorming blijven bestaan als er tenminste 120 leerlingen op de school waren ingeschreven. Thans moet dit aantal tweemaal zo groot zijn! Door deze strengere opheffingsnormen waren vele gezonde en goed functionerende plattelandsscholen, bijvoorbeeld in Drenthe, gedwongen te fuseren met brede scholengemeenschappen. Immers, uitsluitend nevenvestigingen van brede scholengemeenschappen konden ook met het kleinere leerlingenaantal van ten minste 120 blijven bestaan in de oorspronkelijke vestigingsplaats.

    • E.J. Hendriks