Robuust

De heer S. Montag had het over een weer in gebruik gekomen woord 'robuust' in zijn rubriek Overpeinzingen. Hij dacht dat dit met een omweg wel weer uit het Engels was 'opgestaan'. Ik meen mij te herinneren dat ik in één van zijn stukjes de uitdrukking 'munten' tegenkwam i.v.m. het uitvinden van een nieuw woord (to coin in het Engels).

Dus zoals wij ver voor de oorlog ontelbare Franse uitdrukkingen in onze taal lieten binnensluipen en toch gedurende WO II en kort erna nogal wat Duitse (überhaupt is al bijna niet meer weg te denken) is het nu zo dat woorden uit de Engelse taal bij ons gemeengoed zijn geworden.

Maar... robuust bestond in het Nederlands al lang en is naar mijn idee nooit weg geweest en via Latijn en Frans ook bij onze Britse overburen ingeburgerd.

Een taal verandert ongemerkt en niet alleen de onze.

Behalve de in ons land altijd bezige taalhervormers die het juiste Nederlands voor ons gevoel meer in een labyrint vervormen wat de schrijfwijze betreft, zijn wij gewone burgers inventief en soms ludiek in ons taalgebruik, dat is het kenmerk van een levende taal.

    • Mw. C.M.E. Waltmans