Prullenmand

Zoals te verwachten was, werd ook mijn laatste brief de prullenmand ingegooid. Opgeruimd staat netjes. Mijn brieven voldoen kennelijk niet aan de maatstaven die bij de selectie worden gehanteerd! Welke zijn dan die strenge maatstaven? Ik kom er niet achter. De brieven die wel door de censuur komen geven daaromtrent ook geen enkele duidelijkheid. Zelden of nooit trekken zij mijn belangstelling, noch in positieve, noch in negatieve zin. Of is dat juist één van de maatstaven! Een zekere onopvallendheid, zowel qua onderwerp als qua stijl?

Vrijheid van meningsuiting is blijkbaar voorbehouden aan de media. De 'gewone burger' mag zijn stem alleen laten horen in het stemhokje, voor het overige moet hij zijn mond houden. Waarom mijn brieven niet ongeopend teruggestuurd? Dan kan ik tenminste zèlf bepalen of ze de prullenmand in gaan of niet!

Zo, dit moest mij van het hart.

Met (toch nog) vriendeljke groet

    • A. Grootegoed