Prestigieus

In zijn 'Overpeinzing' no. 777 vraagt Montag zich af hoe het komt, dat sommige woorden of woordbetekenissen ineens in de mode blijken te komen. Als voorbeeld geeft hij het woord 'prestigieus', dat hij, naar zijn zeggen, enkele jaren geleden voor het eerst hoorde. Ik kan het nauwelijks geloven. Voor zover ik mij kan heugen heb ik het woord altijd gekend en gehoord of gelezen, hoewel zelden gebruikt. Het staat dan ook gewoon in het Prisma Handwoordenboek Nederlands (2de druk, 1990) en het betekent in aanzien staand, aanzien hebbend. Hoewel, gewoon... Webster's prestigieuze Dictionary (maar al jaren voor weinig geld in de ramsj), voert het woord terug tot het laat-latijnse praestigiosus, dat bedriegelijk, hersenschimmig betekende, en het is wel aardig om te weten, dat in het huidige Italiaans en Frans de overeenkomstige woorden nog steeds deze 'oude' betekenissen hebben, naast de 'moderne'.

    • C.M. van Baal